นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

พิธีวางพวงมาลา “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)”
พิธีวางพวงมาลา “วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.09 น.  นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต

ทต.รัษฎา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล
กิจกรรม “พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล” วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 3

วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 3 เทศบาลตำบลรัษฎา

Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 สร้างบนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 57.7 ตารางวา

พิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 ในวันท้องถิ่นไทย

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.09 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

การถ่ายโอนภารกิจ  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

ทต.รัษฏา รับมอบที่ดิน เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ก่อสร้างบนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 57.7 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน

ทต.รัษฏา รับมอบที่ดิน เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

พิธีรับมอบที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. เทศบาลตําบลรัษฎา ได้จัดพิธีรับมอบที่ดินเพื่อ เป็นทางสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนโหนทรายทอง

ชาวรัษฎา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา-กุ้ง ฟื้นฟูทรัพยากรทะเล

ชาวรัษฎา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา-กุ้ง ฟื้นฟูทรัพยากรทะเล

เมื่อเวลา 09.19 น.วันนี้ (25 พ.ย.57) นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วย นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา องค์กรเครือข่ายต่างๆ ในตำบลรัษฎา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ กว่า 500 คน