ทต.รัษฎา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล

ทต.รัษฎา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล
กิจกรรม “พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล” วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 3

วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 3 เทศบาลตำบลรัษฎา โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา  นายเดชาคนี  ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความรักและความหวงแหนในองค์กรของตน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที สร้างความสิริมงคลแก่องค์กรและพนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา

เทศบาลตำบลรัษฎา จัดให้มีการสักการะพระภูมิเจ้าที่และพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ รวมถึงจัดพิธีทำบุญตักบาตร กล่าวถึงประวัติและความสำคัญ ในการก่อตั้งวันเทศบาล และวัตถุประสงค์สำคัญของการก่อตั้งวันเทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี ด้วยบทบาทหน้าที่ที่ต้องบริการประชาชนในท้องถิ่น และสังคมโดยรวม กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้ วันที่ 24 เมษายนของ ทุกปีเป็นวันเทศบาล นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป วันเทศบาล จึงมีความหมายต่อคนเทศบาล เพราะถือเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจที่ได้เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนในท้องถิ่นตลอดมา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชนนำไปสู่ความสำเร็จของเทศบาลอย่างแท้จริง เพราะเทศบาลเป็นรากแก้วของประชาธิปไตย ดังนั้นเทศบาลต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ตลอดไป

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.839515446123451.1073741941.136367659771570]

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.