ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรม “ส่งเสริมวัฒนธรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559” ประจำปี 2558 ณ ลานหน้าโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล  ตำบลรัษฎา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลฯ และชมชมรมผู้ปกครอง เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ในครั้งนี้

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรม “ส่งเสร...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, December 29, 2015

Related Post

คัดมาเน้นๆ กับ 3 เทคนิกทำการตลาด Facebook ที่คุณต้องรู้

คัดมาเน้นๆ กับ 3 เทคนิกทำการตลาด Facebook ที่คุณต้องรู้

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต่างเลือกทำการตลาด Facebook เป็นเพราะด้วยจำนวนของผู้ใช้งานแอปฯ ดังกล่าวในไทยที่มีสูงถึง 47 ล้านคน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.