ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรม “ส่งเสริมวัฒนธรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559” ประจำปี 2558 ณ ลานหน้าโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล  ตำบลรัษฎา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลฯ และชมชมรมผู้ปกครอง เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ในครั้งนี้

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรม “ส่งเสร...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, December 29, 2015

Related Post

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

ด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี จึงส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.