พิธีเปิดอาคารเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่

พิธีเปิดอาคารเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่

พิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลรัษฎา ได้ทำการเปิดอาคารเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ โดยมี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ มีนักเรียนจำนวน 43 คน ครูและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 คน และสามารถรองรับเด็กเข้าเรียนได้ 150 – 180 คน ในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎา มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตำบลรัษฎา คณะครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลรัษฎา ได้ทำการเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ http://news.phuketindex.com/student/rasada-27-227697.html

Posted by Phuket Journal on Monday, November 2, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.