อธิบดีกรมประมง ระบุแนวทางการดูแลจระเข้เลพังสมบัติของแผ่นดิน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 ภูเก็ต

ม.ราชภัฏภูเก็ต ชูโรง “กระเจี๊ยบ” ของดีบ้านม่าหนิก สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตามรอยศาสตร์พระราชาสนองพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประมงจังหวัดภูเก็ตสนธิกำลังตำรวจตรวจสอบการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ

เวลา 09.30 น.วันที่ 30 ต.ค. 60 ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.พีระยุทธ การะเจดีย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ผลการตรวจ DNA จระเข้ ออกมาอย่างไร กรมประมงจะดำเนินการต่อร่วมกับกรมอุทยานฯ

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าว ถึงความคืบหน้าผลการตรวจ DNA จระเข้ เลพัง

ผู้ว่าฯภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

ภูเก็ต ประเทศไทย – 29 กันยายน 2560 งานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเกาะภูเก็ต โดยสภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายนของทุกปี เป็น “วันท่องเที่ยวโลก” โดยเข้าสู่ปีที่ 37 เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่า ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจโลก และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักและการปฏิบัติทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในจังหวัด ภูเก็ต

(ตำแหน่งที่ 1 จากซ้าย) นายริบอร์ เซกก้า ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ตำแหน่งที่ 2 จากซ้าย) นายโอริออล มอนโทล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ตำแหน่งกลางภาพ) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
(ตำแหน่งที่ 1 จากขวา) นายเพชร มโนปวิต องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักธรรมชาติ 
(ตำแหน่งที่ 2 จากขวา) นายฌอน แพนตัน ประธานร่วม สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันงานท่องเที่ยวโลก โดยภายในงานจัดให้มีการชม ภาพยนตร์เรื่องสั้น แสดงถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลก Rockefeller Award ในด้าน Best CSR – Social Impact Partnership ผลงานยอดเยี่ยมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน – ผลลัพธ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ที่ได้รับจากมูลนิธิ Rockefeller และ เดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ (The Resource Alliance) ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เกียรติลิ้มลองเมนูอาหารจานเด็ดเมนูเด็ดจากวัตถุดิบทั้งปูดำ ปูนิ่ม และปูม้า กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ เช่น การเรียนทำอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของชุมชนปูดำ สอนโดยหัวหน้าพ่อครัวไทย เชฟธรรม จากโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ลงพื้นที่สัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ในตำบลไม้ขาว ร่วมทำกิจกรรม ชมการสาธิตและเยี่ยมชมโครงการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนปูดำ เรียนรู้วิถีชีวิตของ ชาวประมงในชุมชน และต่อเนื่องด้วย ร่วมทำกิจกรรมสานเชือกเทียนถักเพื่อร้อยทำสร้อยข้อมือ ต้อนรับแขก สาธิตโดยกลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว หมู่ 4

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ขวา) และนายโอริออล มอนโทล (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ลิ้มลองเมนูอาหารจานเด็ดปูนานาชนิด วัตถุดิบที่ได้จากชุมชนปูดำ และชุมชนใกล้เคียง ในจังหวัดภูเก็ต
เมนูรังสรรค์ โดยหัวหน้าพ่อครัวระดับบริหาร นายดีสมาร์ สปิดเซอร์ และหัวหน้าพ่อครัวร้านอาหารไทยเชฟธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังมุ่งให้ความสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุนในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นอันดับต้น ๆ การท่องเที่ยวที่มีด้วยกันหลากหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงศิลปศาสตร์อาหารเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความพร้อม และขับเคลื่อนให้จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้ สร้างอาชีพไปสู่ประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงลึก หรือการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต มองหาโอกาสการเดินทางไปในที่ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เน้นการท่องเที่ยวชุมชนในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวในแบบฉบับของแต่ละบุคคลและส่งต่อถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ฉะนั้นการท่องเที่ยวชุมชนจะพัฒนาก้าวหน้า และยั่งยืนได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานของทางหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ชุมชนกล่าวโดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังจัดให้มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนอย่างยั่งยืน ตลอดเดือนตุลาคม โปรโมชั่นเมนูอาหารจากปูนานาชนิด ณ ร้านอาหารไทย จินจา เทสต์ อาทิเช่น ปูดำหรือปูม้านึ่งสมุนไพร ปูนิ่มผัดซอสมะขาม แกงปูหมี่หุ้น เป็นต้น สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 076 338 000 หรืออีเมล์ fbdiningexperience@marriotthotels.com

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (กลาง) ลงพื้นสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง ณ ชุมชนปูดำ ไม้ขาว หมู่ 3 และเยี่ยมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ในวันงานท่องเที่ยวโลกที่จัดขึ้น

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ได้มีการลงนามโครงการความร่วมมือ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้พันธกิจ “จิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์” โดยการฟื้นฟูป่าชายเลน การบริโภคอาหารทะเลจากวิถีประมงที่ยั่งยืน และการเลือกใช้สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน โครงการได้ฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วกว่า 105 ไร่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 5.5 ล้านบาท จากการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนและสินค้าหัตถกรรม ‘สร้อยข้อมือเชือกเทียนถัก’


ผู้เข้าร่วมงานวันท่องเที่ยวโลก การเรียนทำอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของชุมชนปูดำ สอนโดยหัวหน้าพ่อครัวไทย เชฟธรรม
สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

ภูเก็ต ประเทศไทย – 26 กันยายน 2560 สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ร่วมจัดงานกิจกรรมเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day 2017) ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน ระหว่างเวลา 11.00 – 19.30 น. ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจโลก และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักและการปฏิบัติทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันงานท่องเที่ยวโลก โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานโครงการที่ได้รับรางวัลระดับโลก Rockefeller Award ในด้าน Best CSR – Social Impact Partnership ผลงานยอดเยี่ยมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน – ผลลัพธ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Rockefeller และ เดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ (The Resource Alliance) ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร กิจกรรมเรียนทำอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของ ชุมชนปูดำ โดยเชฟจากโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมทำกิจกรรม ชมการสาธิตและเยี่ยมชมโครงการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ ตำบลไม้ขาว หมู่ 3 ชุมชนปูดำ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงในชุมชน และต่อเนื่องด้วย ร่วมทำกิจกรรมสานเชือกเทียนถักเพื่อร้อยทำสร้อยข้อมือต้อนรับแขก สาธิตโดยกลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว หมู่ 4

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ได้มีการลงนามโครงการความร่วมมือ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้พันธกิจ “จิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์” โดยการฟื้นฟูป่าชายเลน การบริโภคอาหารทะเลจากวิถีประมงที่ยั่งยืน และการเลือกใช้สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน โครงการได้ฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วกว่า 105 ไร่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 5.5 ล้านบาท จากการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนและสินค้าหัตถกรรม ‘สร้อยข้อมือเชือกเทียนถัก’

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

 

AKSARA Collection จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดกะตะ

จังหวัดภูเก็ต: กันยายน 2560 – โรงแรม กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท, ภัทรแมนชั่น และ โรงแรมน้องใหม่ 4.5 ดาว เดอะ ซิส กะตะ ภูเก็ต รีสอร์ท ในเครือ AKSARA Collection ร่วมกับองค์กร Clean the beach boot camp และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความสะอาด และ ออกกำลังกาย บริเวณหาดกะตะ เนื่องในวันเก็บขยะโลก

AKSARA Collection ร่วมกับ Clean the beach boot camp จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดกะตะเนื่องในวันเก็บขยะโลก

AKSARA Collection ร่วมกับ Clean the beach boot camp จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดกะตะเนื่องในวันเก็บขยะโลก

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมออกกำลังกายและทำความสะอาดชายหาดกะตะ Clean The Beach Boot Camp ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด โยธาธิการจังหวัด เทศบาลตำบลกะรน รวมถึงทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องด้วยทุกสัปดาห์ที่ 3 ของ เดือนกันยายน ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ถูกกำหนดให้เป็นวันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด ( World Clean Up Day) ทางโรงแรมในเครือ AKSARA Collection ซึ่งประกอบด้วย ภัทรแมนชั่น, กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท และ เดอะ ซิส กะตะ นำโดย คุณพรรณวรา ภัทรวรณี และ นายแมทธิว ไฮน์มาร์ช ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกับกลุ่มชาวต่างชาติท้องถิ่นภายใต้องค์กร Clean the Beach Boot Camp ก่อตั้งโดย Mr.Krix Luther ร่วมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย Mr.Colin Gallagher ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดชายหาดบริเวณกะตะขึ้น

โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดกะตะ อีกทั้งยังให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของความสะอาดที่พึงรักษาในชายหาดสาธารณะ พร้อมกับชาวบ้านในละแวก เพื่อการคงไว้ซึ่งความสวยงามของหาดกะตะ ที่เป็นหาดสาธารณะที่ทุกคนใช้ร่วมกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายบริเวณชายหาดก่อนการเก็บขยะ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

ในกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา และคนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมในด้านความสะอาด โดยเริ่มจากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี จากนั้นตามด้วยเก็บขยะ แล้วแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่เพื่อในขยะที่ยังใช้ได้มารีไซเคิล เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง จากการทำกิจกรรมในบริเวณชายหาดพบว่ามีขยะที่เป็นเศษแก้ว และ ขยะที่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่มานอนพักผ่อน หรือ มาเดินบริเวณชายหาดเป็นอย่างมาก

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว เตรียมพร้อมจัดงาน “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 13”

ภูเก็ต, ประเทศไทย, 5 กันยายน 2560 – โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมมือกับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล และพันธมิตรทางธุรกิจ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพและมินิมาราธอนการกุศล “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 13” ณ ประตูเมืองภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 05.30 – 07.30 น.

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว เตรียมพร้อมจัดงาน “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 13” การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนการกุศลและวิ่งเพื่อสุขภาพ ระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว

โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและถือเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวโดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การแข่งขันในปี 2560 ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ มินิมาราธอน 10.2 กม. วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5.3 กม.แบบปกติและแบบวีไอพี และวิ่งสนุกแบบครอบครัวระยะทาง 2.5 กม. โดยจุดปล่อยตัวและเส้นชัยในปีนี้ จะมีการจัดขึ้นอีกครั้ง ณ ประตูเมืองภูเก็ต และเส้นทางการวิ่งในเขตพื้นที่บริเวณอำเภอท่าฉัตรชัยและอำเภอท่านุ่น เพื่อให้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้วิ่งชมทัศนียภาพอันงดงามของจังหวัดภูเก็ต – พังงา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และความสวยงามทางธรรมชาติ บริเวณหาดทรายแก้ว ชุมชมบ้านท่าฉัตรชัย ชุมชนท่านุ่น และ สำหรับการวิ่ง มินิมาราธอน 10.2 กม.จะเป็นอีกครั้งที่จัดเส้นทางวิ่งข้ามสะพานสารสิน อันเป็นจุดชมวิวอันงดงามของจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อสู่จังหวัดพังงา
ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน และเหรียญรางวัลสำหรับนักวิ่ง ทุกท่านที่เข้าเส้นชัยเท่านั้น

สำหรับประเภทการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10.2 กม. และวิ่งเพื่อสุขภาพแบบปกติ และแบบวีไอพีระยะทาง 5.3 กม. ชายและหญิงรุ่นโดยรวมทุกรุ่น ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 – 5 รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเงินรางวัล

ภายในงานยังมีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับโรงแรมหรือชมรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด นักวิ่งที่น้ำหนักตัวมากที่สุด อายุน้อยและมากที่สุดและแต่งกายแฟนซียอดเยี่ยม และพร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน

รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น มอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เพื่อสนับสนุน “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเลหาดไม้ขาว” ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเป็นพิเศษสำหรับเต่าทะเลที่มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายหาดไม้ขาว เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ทะเล อาทิ เต่า ปลาโลมา ปลาวาฬ และพะยูนที่ได้รับบาดเจ็บกลับคืนสู่ท้องทะเล รวมถึงจะจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 30 กันยายนนี้. หรือ เดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทและสปา ระหว่างวันที่ 21 – 30 กันยายน ณ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับการวิ่งระยะ 5.3 กม แบบปกติราคา 350 บาทต่อท่าน แบบวีไอพีราคา 1500 บาท (การันตีเหรียญและถ้วยรางวัล) และวิ่งมินิมาราธอน 10.2 กม. ราคา 350 บาท ต่อท่าน และวิ่งแบบครอบครัวระยะทาง 2.5 กม. รวมผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 2 ท่าน อายุเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคา 1200 บาทต่อครอบครัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติพันธุ์ ผู้จัดการมูลนิธิรักษาเต่าทะเล หาดไม้ขาว โทรศัพท์ 076 338 000 ต่อ 3309 หรือ โทร. 089 733 8830 อีเมล์ maikhaoturtlefoundation@gmail.com เยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.maikhaomarineturtlefoundation.org หรือ Facebook: Mai Khao Marine Turtle Foundation