โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตคว้ารางวัล 1 ใน 100 โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตคว้ารางวัล 1 ใน 100 โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาชุมชน
(จากซ้าย): นางอรัญยา นิลพัฒน์ (ผู้อำนวยการ), นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์ยี่หล้า (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3), นางปานจันทร์ ประเสริฐ (รองผู้อำนวยการ), นางอรอนงค์ ฤทธิเดช (รองผู้อำนวยการ)

 

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น 1 ใน 100 โรงเรียน จากการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็น “ครูของแผ่นดิน” แม่แบบแห่งการศึกษาไทย

โดยพิจารณาและมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นนี้ให้กับ 100 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตมีคะแนนการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 90 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ทั้งนี้โรงเรียนทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

“รางวัลนี้คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ลากูน่าภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่โรงเรียนอนุบาลของเรามีอายุครบ 25 ปี กับจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 3,399 คน เราภูมิใจในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีเป้าหมาย” นางสาวแพร สุนันทารักษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตกล่าว

“ภารกิจของเรามุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด การทำงานในแต่ละวันจึงเต็มไปด้วยความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็ก ครู และผู้ปกครองไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมร่วมกัน” นางอรัญยา นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตกล่าว

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยลากูน่าภูเก็ต หรือร่วมบริจาคได้ที่ www.LagunaPhuket.com/CSR หรือเฟซบุค @LagunaPhuketCSR

อมารี ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมการศึกษากับกิจกรรม “ก้าวแรกเพื่อน้อง”

ภูเก็ต 28 กันยายน 2560 – ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมอมารี ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าร่วมโครงการก้าวแรกเพื่อน้อง (First Step) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทางโรงแรมได้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

อมารี ภูเก็ต มีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและสถานศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน อีกทั้งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยจัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาดูงานบริการของแผนกต่างๆ ภายในโรงแรม โดยได้คัดเลือกผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นพนักงานที่มีความชำนาญในสายงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่ ขั้นตอนการผสมเครื่องดื่ม การปูเตียงพร้อมพับผ้าขนหนูเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อตกแต่งห้องพักแขก การจัดโต๊ะรับประทานอาหารแบบมืออาชีพ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

“เทคโนโลยีอุตสาหการ PKRU” ปั้นโมเดล Young Blood – Chief Engineer

ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (Hospitality and Tourism) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property) คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของเกาะภูเก็ตมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

“จากหิ้งสู่ห้าง…งานวิจัยใช้ได้จริง” PKRUBI ชี้ช่องจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมโยงผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 ส.ค. 60 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จุฬาภูเก็ต จัดติว ม.5 ม.6 เพียง 200 บาทต่อคนเท่านั้น!

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต (จุฬาภูเก็ต) จัดโครงการค่ายติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในวิชา วิทย์ – คณิต – อังกฤษ – GAT เชื่อมโยง โดยมีติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ คือ ครูเมฆ ครูพี่หนู ครูพี่เจต ครูติ่ง มาให้ความรู้และเทคนิคการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกับน้องๆนักเรียน ม.5-6 ของจังหวัดภูเก็ต พังงา และใกล้เคียง ในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับจำนวนจำกัด 500 ที่นั่งเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียง 200 บาทต่อคน

วิธีการสมัคร
1. สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่ https://goo.gl/kJQdZT
2. ชำระค่าลงทะเบียน 200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต เลขที่บัญชี 102-2-30274-2
3. ถ่ายภาพหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาทาง Line @nid1513z ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันที่นั่ง
** ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับชีทติวเข้ม วิชา GAT เชื่อมโยง ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ***
** ในวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.00-09.00 น. โปรดนำหลักฐานการชำระเงิน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อขอรับชีทติวเข้มทุกวิชา ***
http://chulaphuket.net/index.p…/public-relation/26-tutorcamp

ปิดรับสมัคร วันที่ 20 ส.ค. 60 รับจำนวนจำกัด