สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

วันที่ 16 มิ.ย. 60 ที่โรงเรียนเกาะสิเหร่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

กศน.ภูเก็ต อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 16 มิ.ย. 60 ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2560”

วันที่ 7 มิ.ย. 60 ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2560”

ISET 2017 ราชภัฏภูเก็ต ระดมสมองนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตรศึกษา และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์หลายสถาบัน จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม meeting 1 โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง

สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา แถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 : ภาคใต้” ที่ จ.ภูเก็ต

วันที่ 31 พ.ค. 60 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ