ตำรวจสันติบาลจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 8 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต

อมารี ภูเก็ต จัดบรรยายพิเศษแก่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภูเก็ต 29 ธันวาคม 2560 – คณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย นาย ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ – รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค ประจำพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เวียดนาม และมัลดีฟส์​ (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากตัวแทนแผนกต่างๆ เกี่ยวกับงานบริการ รวมถึงกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาด ซึ่งส่งผลให้โรงแรมอมารี ภูเก็ต เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ได้รับความนิยมของจังหวัดภูเก็ตในด้านงานบริการและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าพักอย่างยอดเยี่ยม

ภูเก็ตพัฒนาเมืองจัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการแข่งขันหุ่นยนต์

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับ บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ศธ. เดินหน้าจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาฯ

วันที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคใต้

วันที่ 23 พ.ย. 60 ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ Faculty of Business and Management of Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการตลาดและการขายปลีก The 6th International Conference on Marketing and Retailing ในหัวข้อ “Mobile Engagement Loyalty Data (M.E.L.D) : Cross Cultural Perspectives” โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต Professor Dr. Sofiah Abd Rahman (Retail Management) สถาบัน Business Excellence, Malaysia ตลอดจน นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งชาวไทย มาเลเซีย และจากนานาชาติ เข้าร่วมนำเสนอและรับฟังการเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องประชุม ภูเก็ต โบ๊ทลากูน รีสอร์ท

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการตลาดและการขายปลีกของนักวิชาการจากทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย อีกทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และนักธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานมีความหลากหลาย ประเด็นน่าสนใจ สามารถนำไปต่อยอดให้เป็นรูปธรรมได้ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็น Smart City ที่มุ่งใช้องค์ความรู้ทางการตลาดในการยกระดับให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย ในด้านการแพทย์ การท่องเที่ยวทางทะเล และการจัดประชุมนานาชาติ

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตคว้ารางวัล 1 ใน 100 โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตคว้ารางวัล 1 ใน 100 โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาชุมชน
(จากซ้าย): นางอรัญยา นิลพัฒน์ (ผู้อำนวยการ), นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์ยี่หล้า (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3), นางปานจันทร์ ประเสริฐ (รองผู้อำนวยการ), นางอรอนงค์ ฤทธิเดช (รองผู้อำนวยการ)

 

โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น 1 ใน 100 โรงเรียน จากการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็น “ครูของแผ่นดิน” แม่แบบแห่งการศึกษาไทย

โดยพิจารณาและมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นนี้ให้กับ 100 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ตมีคะแนนการประเมินมาตรฐานการจัดการการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 90 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ทั้งนี้โรงเรียนทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

“รางวัลนี้คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ลากูน่าภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่โรงเรียนอนุบาลของเรามีอายุครบ 25 ปี กับจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 3,399 คน เราภูมิใจในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีเป้าหมาย” นางสาวแพร สุนันทารักษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตกล่าว

“ภารกิจของเรามุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด การทำงานในแต่ละวันจึงเต็มไปด้วยความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็ก ครู และผู้ปกครองไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมร่วมกัน” นางอรัญยา นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตกล่าว

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยลากูน่าภูเก็ต หรือร่วมบริจาคได้ที่ www.LagunaPhuket.com/CSR หรือเฟซบุค @LagunaPhuketCSR

อมารี ภูเก็ต ร่วมส่งเสริมการศึกษากับกิจกรรม “ก้าวแรกเพื่อน้อง”

ภูเก็ต 28 กันยายน 2560 – ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมอมารี ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าร่วมโครงการก้าวแรกเพื่อน้อง (First Step) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทางโรงแรมได้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

อมารี ภูเก็ต มีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและสถานศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน อีกทั้งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยจัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาดูงานบริการของแผนกต่างๆ ภายในโรงแรม โดยได้คัดเลือกผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นพนักงานที่มีความชำนาญในสายงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่ ขั้นตอนการผสมเครื่องดื่ม การปูเตียงพร้อมพับผ้าขนหนูเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อตกแต่งห้องพักแขก การจัดโต๊ะรับประทานอาหารแบบมืออาชีพ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

“เทคโนโลยีอุตสาหการ PKRU” ปั้นโมเดล Young Blood – Chief Engineer

ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (Hospitality and Tourism) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property) คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของเกาะภูเก็ตมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต