สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัดมอบสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

วันที่ 11 ต.ค. 61 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต นายนัทธี ถิ่นสาคู

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมรองกงสุลจีนประจำภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางไปยังสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ตติดตามเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร แก่นายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมการรักษาความสะอาด

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ ทสม.ภูเก็ต ประจำปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่องค์กรเครือข่าย 9 องค์กร

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลจำนวน 5 ราย

วันนี้ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สนง.พัฒนาชุมชนภูเก็ตเร่งหาทางช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายไพโรจน์ อรรถอาภา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำ

วันที่ 5 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล ภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์

ผู้ว่าฯภูเก็ตส่งจิตอาสาที่ร่วมช่วยเหลือหมูป่าอะดาเดมีร่วมงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one”

วันที่ 5 ก.ย. 61 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต