กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 11 มิ.ย. 62 ที่โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนออมแห่งชาติ

วันที่ 2 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอำนวยการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 1 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ญาติพี่น้องร่วมส่งทหารใหม่ผลัดที่ 1/2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 พ.ค. 62 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง

วันที่ 1 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุม กศน. อ. เมืองภูเก็ต พลตรีเพชรงค์ สิทธิด่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3