ภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560

วันที่ 18 ก.ย. 60 ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง

จังหวัดภูเก็ตประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2560

วันที่ 6 ก.ย. 60 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2560

วันที่ 6 ก.ย. 60 ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตติวเข้มส่วนราชการเพื่อเตรียมการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 6 ก.ย. 60 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันที่ 5 ก.ย. 60 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเพื่อติดตามผลเรื่องร้องเรียน

วันที่ 5 ก.ย. 60 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต