ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ

วันที่ 20 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โครงการค้นหาและสานพลังแกนนำรับมือภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 20 มิ.ย. 61 ที่โรงแรมเมอร์ลิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นางธัญลักษณ์ จริยะเลอพงษ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอถลาง

สนับสนุนปรับปรุงบ้านสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุนภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงบ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต

คณะตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมติดตามงานโครงการ “วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง

ภูเก็ตจัดอบรมเพิ่มสมรรถภาพบุคลากรของภาครัฐด้านการต่างประเทศ

วันที่ 12 มิ.ย. 61 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

วันที่ 12 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมหอทะเบียนที่ดิน 2459 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตอบรมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

วันที่ 12 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตอนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมจำนวน 6 แสนบาท

วันที่ 11 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมสึนามิ (POC) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมหารือมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวจีน

วันที่ 11 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต