ดูความพร้อม บ้านชาร์เตอร์แบงค์ จ.ภูเก็ต เพื่อ ทำศูนย์สร้างสรรค์การเรียนรู้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต