ทัพเรือภาคที่ 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับ

วันที่ 19 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ต.วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต พลเรือตรีนพดล ปัญญาโฉม

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด

วันที่ 19 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

ภูเก็ตจัดงานพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ 6 เม.ย.61 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประชุมวิชาการอันดามันฮาลาล

วันที่ 5 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตชี้แจงความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิม

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 3 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต

แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ภาคใต้

เวลา 13.30น.วันที่ 2 เม.ย 61 ที่ห้อง Conference ชั้น 12 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต ได้มีการจัดโครงการมอบเกียรติบัตรและลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ

ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 นายสมบัติ สิงฆาฬะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว

ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีจิตบริการ ยึดมั่นการทำงานเป็นทีม ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

จังหวัดภูเก็ตประชุมชี้แจงโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2561

วันที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี

วันที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต