ผู้ว่าฯภูเก็ต ติดตามงานตามโครงการ “วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวและคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตกรณีเรือล่มจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ปี 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ทัพเรือภาคที่ 3 ฝึกอบรมพนักงานประจำเรือ พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล

วันที่ 14 ส.ค. 61 ที่ทัพเรือภาคที่ 3 พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

ภูเก็ตประชุมคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

วันที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ทนายความเจ้าของเรือฟีนิกซ์ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 ส.ค. 61 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายนิพิจฐ์ อินทรสมบัติ ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ประกอบการเรือฟินิกซ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต รับสมัครผู้ประสงค์ขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561

นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า มูลนิธิคุณพุ่ม