อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้