วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา

วันที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และนายภูวิศ เพชรขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งภายในงานมีซุ้มกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ และเยาวชนได้แสดงออกและร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย อีกทั้งยังมีอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งงาน โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 1,700 คน ลุ้นรับรางวัลพิเศษจักรยานกว่า 50 คัน พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขอขอบคุณ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือเป็นกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 อย่างดี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.