กองการศึกษาเทศบาลตำบลรัษฎา  จัดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน  ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1  เมื่อวันวันที่  24-26  มิถุนายน  2553 โดยเด้กและเยาวชนจากโรงเรียนบ้านกู้กู  จำนวน 172  คน ร่วมโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  28-30 มิถุนายน 2553

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 พ.ค.53 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา นายชาติชาย เชื้อชิด ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 มีนายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 53  รูป ปั้นประติมากรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ได้ถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นจารึกประวัติรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา โดยใช้ฤกษ์ 8 นาฬิกา 19 นาที เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวรัษฎา

(8/3/2010) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 ที่สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาสะพานหิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายสุรทิน  เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน “เทศบาลตำบลรัษฎา ครั้งที่ 5”  โดยมี นายเชาวเลิศ  จิตต์จำนง รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

(24/2/2010)  การเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น โครงการการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 3 บ้านกู้กู  หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก และหมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือใหม่  เทศบาลตำบลรัษฎาจัดขึ้น

วันนี้ (18 ก.พ. 53 ) ที่เทศบาลตำบลรัษฎา นายชาติชาย เชื้อชิต ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยแรก ประจำปี 2553 โดยมี นายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

(4/2/2010) ในช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2553 เทศบาลตำบลรัษฎา นำโดย นายสุรทิน  เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ผุ้นำท้องที่ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

นายเชาวเลิศ   จิตต์จำนงค์   รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาวะขยะล้นเมือง ที่ส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรัษฎาทุกวันนี้ ปริมาณขยะมีมากขึ้นถึงวันละ 50-60 ตัน

(18/1/2010) นายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อตั้งสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎาเยื้องกับห้างซุปเปอร์ชีปว่า ขณะนี้ทางกรมการขนส่งทางบกยังไม่ได้ถ่ายโอนกิจการให้กับทางเทศบาลฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา นายชาติชาย เชื้อชิต ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยวิสามัญ

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

นายสุรทิน  เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลตำบลรัษฎา กำหนดจัดกิจกรรม โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1/2553 เพื่อนำบริการภาครัฐไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน