เทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมพบประชาชน 28 พ.ย. นี้

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

นายสุรทิน  เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลตำบลรัษฎา กำหนดจัดกิจกรรม โครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1/2553 เพื่อนำบริการภาครัฐไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับบริการประชาชนมากมาย อาทิ รับคำร้องทั่วไป กิจกรรมเสริมประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก บริการฉีดวัคซีน สุนัข แมว ขยะแลกไข่ไก่ บริการตรวจวัดความดัน/ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมิชชั่น บริการตัดผม โดยวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ตลาดนัดแรงงาน โดยจัดหางานจังหวัดภูเก็ต รถโมบายไปรษณีย์เคลื่อนที่ โดยไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต ห้องสมุดเคลื่อนที่ โดย อบจ. ภูเก็ต รถทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ โดยสำนักทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ต และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยกลุ่มองค์กรสตรีตำบลรัษฎา
เทศบาลตำบลรัษฎา จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลรัษฎา ในเขตพื้นที่ ม. 7 และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเทศบาลพบประชาชน” ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารการเคหะชุมชนภูเก็ต ม. 7  ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.