ทบ.รัษฎา อนุมัติงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2557

ทบ.รัษฎา อนุมัติงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2557

วันที่ 30 ก.ย. 57 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ โดยมีนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา

ทบต.รัษฎา อนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการพัฒนา

ทบต.รัษฎา อนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการพัฒนา

วันนี้ (19 ธันวาคม 2556) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวินิจ เสมาตระกูล ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาญัตติ

รัษฎารับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาจราจรควนดินแดง

รัษฎารับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาจราจรควนดินแดง

เมื่อเวลา 09.30น. วันนี้ ( 2 ต.ค.56 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดระบบจราจรสามแยกควนดินแดง หมู่ที่ 2

ภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเล บ้านแหลมตุ๊กแก

ภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเล บ้านแหลมตุ๊กแก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (23 ก.ย. 56) ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเล บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ต

นายกฯรัษฎา แถลงผลการบริหารงานครบ 1 ปี

นายกฯรัษฎา แถลงผลการบริหารงานครบ 1 ปี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้แถลงข่าวตามโครงการนายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วม

รัษฎาจัดกิจกรรมยุทธการต้านยุงลาย

รัษฎาจัดกิจกรรมยุทธการต้านยุงลาย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 พ.ค.56 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา ชุมชนกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการติดตามมาตรการต้านยุงลาย ตามยุทธการต้านยุงลาย 333

เทศบาลวิชิต รับซื้อน้ำมันทอดซ้ำลิตรละ 14 บาท

เทศบาลวิชิต รับซื้อน้ำมันทอดซ้ำลิตรละ 14 บาท

เทศบาลตำบลวิชิต รับซื้อน้ำมันทอดซ้ำลิตรละ 14 บาท ผลิตพลังงานทดแทนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ อาคารไบโอดีเซล เทศบาลตำบลวิชิต ในวัน และเวลาราชการ

ทต.รัษฎา เปิดประชาคมฟังความเห็นประชาชนทำแผนพัฒนา

ทต.รัษฎา เปิดประชาคมฟังความเห็นประชาชนทำแผนพัฒนา เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (23 ม.ค.) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน ตำบลรัษฎา เขต 1 พื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 4

ชาวไทยใหม่ แหลมตุ๊กแก จัดงานสืบสานประเพณีลอยเรือ

หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก
หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี “ลอยเรือ”

ทบ.รัษฎาให้ความรู้ “การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน”

การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

เมื่อเวลา  09.00 น. วันนี้ (13 ก.ย. 2555) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา นายสนทรรศน์ พีรดนย์โกเศส รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของขยะมูลฝอย

อบจ.ภูเก็ตและทต.รัษฎา ลงพื้นเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา และ

รัษฎา

วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2555 นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลรัษฎา โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ธนบัตรไทย

จังหวัดภูเก็ต ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 10 ฐานราก “รวมพลัง ออกแบบประเทศไทย สู่พิมพ์เขียวประเทศไทย” ของพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยฐานรากเศรษฐกิจนวัตกรรม

ทบ.รัษฎา จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.49 น. นายชัยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ณ ระนอง) โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลบลรัษฎา