รัษฎาจัดกิจกรรมยุทธการต้านยุงลาย

รัษฎาจัดกิจกรรมยุทธการต้านยุงลาย

รัษฎาจัดกิจกรรมยุทธการต้านยุงลาย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 พ.ค.56 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา ชุมชนกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการติดตามมาตรการต้านยุงลาย ตามยุทธการต้านยุงลาย 333 “กิจกรรมรณรงค์สำรวจ กำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย” ปฏิบัติการคนภูเก็ตรวมพลังสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้เลือดออกทั้งเมือง เพื่อรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลรัษฎา โดยมี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม.ตำบลรัษฎา ตลอดจนชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้ว เข้าร่วม

นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า พื้นที่ตำบลรัษฎาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งวันที่ 1 มกราคม – 28 เมษายน 56 จำนวน 136 ราย และหมู่ที่ 3 พบผู้ป่วยจำนวน 32 ราย ทางเทศบาลจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยวิธีมาตรการ 5 ป. 1 ข.คุณ นะทำ ในพื้นที่ชุมชนกิ่งแก้ว โดยการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นเคมีกำจัดยุง ควบคู่กับแนะนำให้ประชาชนฉีดสเปรย์พ่นกำจัดยุงลายในบ้าน การดูแลไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ รวมทั้ง อสม.ทำการค้นหาผู้ที่มีไข้ สงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออก ด้วยการใช้แถบวัดอุณภูมิ ด้าน นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกฝ่ายร่วมมือรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึง ภัยร้ายของโรคไข้เลือดออก และร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านชุมชน เพื่อตัดวงจรการแพร่โรคก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ด้วยการปฏิบัติ สร้างนิสัย “คุณ นะ ทำ” ตามมาตรการ “5 ป 1 ข” รวมทั้งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ สำหรับภาครัฐให้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค และประชาชนทุกคนก็จะปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.