การแข่งขัน เดิน – วิ่ง รัษฎามินิมาราธอน 2015

การแข่งขัน เดิน – วิ่ง รัษฎามินิมาราธอน 2015

การแข่งขัน เดิน – วิ่ง รัษฎามินิมาราธอน  2015

วันที่ 14 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง  “รัษฎามินิมาราธอน 2015” ณ ปลายแหลมเขื่อนมะลิแก้ว เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ใน เวลา 04.00 น. ได้มีจัดการแข่งขัน โดยมีนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานฯ ในพิธี

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง “รัษฎามินิมาราธอน 2015” ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนตำบลรัษฎา เล่นกีฬา ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองกัน และเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาวิ่งได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศรวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในตำบลรัษฎาและจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวนมาก

ในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประชาชนตำบลรัษฎา ทั้งนี้ขอขอบคุณ ร้านอาหารปลายแหลมซีฟู๊ด ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.867660543308941.1073742012.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.