กิจกรรม วันผู้สูงอายุ กับ ท.ต. รัษฏา

กิจกรรม วันผู้สูงอายุ กับ ท.ต. รัษฏา

กิจกรรม วันผู้สูงอายุ กับ ท.ต. รัษฏา

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานจอดรถเทศบาลตำบลรัษฎาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรัษฎา ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตำบลรัษฎาทุกกอง/ฝ่าย พี่น้องประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีนายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้

เทศบาลตำบลรัษฎา ได้ตระหนักดีว่า ผู้สูงอายุ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของท้องถิ่นเพราะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ถ้าหากผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่ดี ก็จะเป็นมิ่งขวัญแก่ครอบครัว ผู้คนรอบข้างและสังคมซึ่งจะเป็นการสร้างสมความดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน การให้ความเคารพดูแล และยังสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของผู้สูงอายุที่มีให้กันและกันในสังคม นับว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงามยิ่งของคนไทย ที่ต้องร่วมกันสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ทางเทศบาลตำบลรัษฎา จึงได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุขึ้นในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ เป็นการสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานให้ประชาชน เป็นการจรรโลงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงานของตำบลรัษฎา เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงคุณค่า ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม การรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และเป็นการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการร่วมกันสนับสนุนให้มีการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและใจแก่ผู้สูงอายุในตำบลรัษฎา

กิจกรรมในงานวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการแสดงจากกลุ่มองค์กรต่างๆ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมแอโรบิก องค์กรสตรีและอสม.ตำบลรัษฎา กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการมอบประกาศนียบัตร “คนดี ศรีรัษฎา” กว่า 15 ท่าน

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832528283488834.1073741919.136367659771570]

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x