นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558” จากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (อาคารหลังใหม่) ชั้น 2

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.