พิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 ในวันท้องถิ่นไทย

พิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 ในวันท้องถิ่นไทย

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.09 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการพลเรือน  พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมในพิธีฯ

พิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี  ซึ่งถือเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

ในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎา โดยมี

นายเจริญ แซ่อ๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา
นายเดชาคนี  ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา
นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมในพิธีฯ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.