ชาวรัษฎา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา-กุ้ง ฟื้นฟูทรัพยากรทะเล

ชาวรัษฎา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา-กุ้ง ฟื้นฟูทรัพยากรทะเล

ชาวรัษฎา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา-กุ้ง ฟื้นฟูทรัพยากรทะเล

เมื่อเวลา 09.19 น.วันนี้ (25 พ.ย.57) นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วย นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา องค์กรเครือข่ายต่างๆ ในตำบลรัษฎา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ กว่า 500 คน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากะพงขาว และพันธุ์กุ้งกุลาดำ ณ บริเวณชายทะเล บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2557

นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เทศบาลตำบลรัษฎา จึงร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลรัษฎา และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในตำบลรัษฎา ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณชายทะเล บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 แห่งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำตามธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบริเวณนี้ ให้มีความอยู่ดีมีสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในท้องทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.