ทำบุญเพื่อบูรณะปฎิสังขร สิ่งก่อสร้างภายในวัดนาคาราม ที่บิ๊กซี

พระอาจารย์สุนทรจาโร วัดนาคาราม

เช้าวันที่ 31 ก.ค. 2558 ณ วัดนาคารม ต.วิชิต อ.เมิอง จ.ภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต

สัมมนาจริยธรรมคริสเตียนเพื่อครอบครัวและเยาวชน จ.ภูเก็ต

สัมมนาจริยธรรมคริสเตียน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 20.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา สามกอง
อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา สามกอง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ประชุมสัมมนานานาชาติ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนานานาชาติ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว วิถีไทยมุสลิม ปี 2558
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนานานาชาติ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว วิถีไทยมุสลิม ปี 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้

อบรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี ร.ร. อนุบาลภูเก็ต

สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี รุ่นที่ 1 ปี 2558 ของ ร.ร. อนุบาลภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค

อบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”
อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ทต.รัษฎา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล
กิจกรรม “พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล” วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 3

วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 3 เทศบาลตำบลรัษฎา