บ่มเพาะนักธรรมรุ่นเยาว์ จัดสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา

บ่มเพาะนักธรรมรุ่นเยาว์ จัดสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา

บ่มเพาะนักธรรมรุ่นเยาว์ จัดสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ วัดวิชิตสังฆาราม เปิดสนามสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2558 โดยมี พระครูปริยัตยานุยุต เจ้าคณะ ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน พระสงฆ์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบธรรมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ อันถือเป็นการพัฒนาสังคมที่สำคัญ เพราะเยาวชนเป็นผู้อ่อนด้อยประสบการณ์ชีวิต โอกาสที่จะพลั้งผิดในการคิด การพูด และการกระทำ ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย หากไม่มีพื้นฐานคุณธรรมเป็นหลักยึดถือ ดังนั้น การสอบธรรมศึกษา จะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษา ทบทวน และวัดผลความรู้ด้านหลักคำสอน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ตั้งแต่ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก โดยหวังว่าผู้เข้าสอบจะได้ตระหนัก และยอมรับคุณค่าของการเรียนธรรมศึกษา รวมทั้งเห็นประโยชน์ในการนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรวมถึงการดำเนินชีวิต” รองอธิการบดี กล่าว

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ วัดวิชิตสังฆาราม เปิดสนามสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, December 1, 2015

Related Post

ลากูน่าภูเก็ตเชิญร่วม ประมูลการกุศลผ่านกิจกรรม “ชิลเดรน เฟิร์ส แชริตี้”

ลากูน่าภูเก็ตเชิญร่วม ประมูลการกุศลผ่านกิจกรรม “ชิลเดรน เฟิร์ส แชริตี้”

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีกลุ่มบันยันทรีในเดือนกันยายนนี้ รีสอร์ทครบวงจรชั้นนำแห่งเอเชีย “ลากูน่าภูเก็ต” ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมบันยันทรีแห่งแรกในโลก ร่วมกับสนามกอล์ฟระดับรางวัล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.