สัมมนาจริยธรรมคริสเตียนเพื่อครอบครัวและเยาวชน จ.ภูเก็ต

สัมมนาจริยธรรมคริสเตียนเพื่อครอบครัวและเยาวชน จ.ภูเก็ต

สัมมนาจริยธรรมคริสเตียน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 20.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา (กิจกรรมสัมมนาจริยธรรมคริสเตียนเพื่อครอบครัวและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ศิษยาภิบาล คริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต องค์กรเครือข่ายคริสต์ศาสนิกชนจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับศิษยาภิบาลและคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาจริยธรรมคริสเตียนเพื่อครอบครัวและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา และส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามและถูกต้องตามหลักการของศาสนาคริสต์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และสังคมภูเก็ตของเรา

ทั้งนี้ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า หลักคำสอนของพระวจนะพระเจ้านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให้ดีได้ ดังที่พระวจนะพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่า พระวจนะของพระเจ้านั้น เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อเราทุกคนพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างเพื่อพระเจ้า และเพื่อสังคมของเรา อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณศิษยาภิบาล คริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต องค์กรเครือข่ายคริสต์ศาสนิกชนจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้”

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.