ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”
อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558” โดยมี นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสัญญา สิงห์ศรีดา สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานโครงการ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558” ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติมาตรฐานฮาลาล “Phuket Andaman Halal for tourism 2015” ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และ “งานภูเก็ตอันดามันฮาลาล Expo 2015” จำหน่ายอาหาร และสินค้าฮาลาล ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณหลังโลตัสเชิงทะเล อ่าวบางเทา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เผยแพร่วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทราบ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโดยให้แต่ละคณะทำงานนำเสนอรูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย คณะทำงานประชุมวิชาการ “Phuket Andaman Halal for tourism 2015” ซึ่งมีฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายต้อนรับแขกต่างประเทศ, ฝ่ายประสานงานการประชุมและจัดเลี้ยง, ฝ่ายร้านอาหาร, ฝ่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่างๆ, ฝ่ายร้านขายเสื้อผ้าและสินค้าฮาลาล, ฝ่ายต้อนรับ (ปฏิคม), ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร, ฝ่ายการพยาบาล

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.