อบจ.ภูเก็ต จัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2558

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 20.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2558 (Phuket Andaman Halal Expo 2015) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ อ่าวบางเทา (หลังโลตัสเชิงทะเล) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโดย นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และ จ.ส.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้แทนองค์กรฮาลาลจากต่างประเทศทั่วโลก คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลาม แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ซึ่งในปีนี้ ทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย ทางคณะผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทางรัฐบาล โดยการจัดงานแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว “วิถีไทยมุสลิม” ปี 2558” (Phuket Andaman Halal 2015) “Muslim Friendly Destination” ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ป่าตอง สำหรับกิจกรรมในส่วนที่ 2 เป็นการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป 2015 จัดในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ ม.2 สนามหลังโลตัสเชิงทะเล (อ่าวบางเทา) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง มีกิจกรรมการแสดงการสาธิตวิถีการดำเนินชีวิตแบบวิถีมุสลิม การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยมุสลิม ประกอบด้วย ร้านอาหารมุสลิม 4 ภาค และอาหารฮาลาลกว่า 120 ร้าน สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การแสดงของเยาวชน อีกทั้งการเปิดใจคุณนุ๊ก สุทธิดา ที่สนใจมาเข้ารับอิสลาม และโต ซิลลี่ฟูล อดีตนักร้อง

การจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว “วิถีไทยมุสลิม” ปี 2558” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการฮาลาล และผู้ประกอบการที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาล รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศมุสลิม กระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประชุมนานาชาติ ในมาตรฐานฮาลาลการท่องเที่ยว

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.857338541007808.1073741988.136367659771570]

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.