ทำบุญเพื่อบูรณะปฎิสังขร สิ่งก่อสร้างภายในวัดนาคาราม ที่บิ๊กซี

ทำบุญเพื่อบูรณะปฎิสังขร สิ่งก่อสร้างภายในวัดนาคาราม ที่บิ๊กซี

พระอาจารย์สุนทรจาโร วัดนาคาราม

เช้าวันที่ 31 ก.ค. 2558 ณ วัดนาคารม ต.วิชิต อ.เมิอง จ.ภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต เข้ารับตู้บริจาคอนุโมทนาบุญ จากอาจารย์สุนทรจาโร เพื่อนำไปให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสอนุโมทนาบุญ ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพื่อนำจตุปัจจัยมาบูรณะปฎิสังขร สิ่งก่อสร้างภายในวัด ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคากระเบื้องศาลาหอฉันท์ที่ชำรุดทรุดโทรม

สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญบริจาคได้ที่ ตู้รับบริจาคภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต หรือที่พระอาจารย์สุนทรจาโร วัดนาคาราม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.