ภูเก็ตเตรียมพร้อม จัดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่

ภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2
ภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต

จัดสรรสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อย วงเงิน 20,000,000 บาท

ดร.พัลลภ  สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ดร.พัลลภ
สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา13.00น วันนี้ (11 มีนาคม 2558) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

เกษตรภูเก็ต จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวที่แปลงนาบ้านไม้ขาว

เกษตรภูเก็ต จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวที่แปลงนาบ้านไม้ขาว

เมื่อช่วงเช้าวันที่  9 ธ.ค.57 ที่บริเวณแปลงนาบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดร. พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้ขาว

ภูเก็ตเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ภูเก็ตเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยโตเกียว ดูงานเกษตรกรรมและอาหารจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยโตเกียว ดูงานเกษตรกรรมและอาหารจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (9 ก.ย 57) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สาขาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เชียงใหม่แนะนำผลิตภัณฑ์จากลำไย แก่ผู้ประกอบการภูเก็ต

เชียงใหม่แนะนำผลิตภัณฑ์จากลำไย แก่ผู้ประกอบการภูเก็ต

วันนี้ (4 ก.ย. 57) ที่ห้องนนทรี ชั้น 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนางวิชชุดา กันตีวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 เชียงใหม่ ได้นำกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้รวบรวมลำไย

ภูเก็ตจัดประชุมทวิภาคีด่านกักสัตว์ลาว–ไทย ครั้งที่ 4 

ภูเก็ตจัดประชุมทวิภาคีด่านกักสัตว์ลาว–ไทย ครั้งที่ 4 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมโรงแรมวรบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.กะรน จ.ภูเก็ต กรมปศุสัตว์ จัดการประชุมคณะทวิภาคีด่านกักสัตว์ลาว – ไทย ครั้งที่ 4 และ คณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ลาว – ไทย ครั้งที่ 11 เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมเลี้ยงสัตว์และ

ภูเก็ตจัดประชุมพัฒนาปศุสัตว์ลาว-ไทย

ภูเก็ตจัดประชุมพัฒนาปศุสัตว์ลาว-ไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (2 ก.ย.57) ที่โรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ลาว-ไทย ครั้งที่ 1 และการประชุม ทวิภาคีด่านกักสัตว์ ลาว-ไทย ครั้งที่ 4

ภูเก็ตประชุมโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี 2557

ภูเก็ตประชุมโครงการแก้ปัญหายางพารา ปี 2557 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี 2557 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

เกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันท่องเที่ยวสวนสับปะรด

เกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันท่องเที่ยวสวนสับปะรด

วันนี้ (24 ก.ค. 57) ที่แปลงสับปะรดภูเก็ตของนายระวี รองแก้ว ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันท่องเที่ยวสวนสับปะรดภูเก็ต โดยมี นายสนิท พลปัถพี เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์

ผู้ว่าฯภูเก็ตส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ชาวบ้านบางหวาน

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 57 ที่บริเวณสวนทุเรียนบ้านบางหวาน ต. กมลา อ. กะทู้ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสายัณห์ ชนะวงศ์ นายอำเภอกะทู้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเยี่ยมชมสวนผลไม้ของประชาชนในบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านบางหวาน

สัมมนาพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจ “สับปะรดภูเก็ต”

สัมมนาพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจ "สับปะรดภูเก็ต"

วันนี้ (19 มิ.ย.) นายสงกรานต์ ภักดีคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดภูเก็ต โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตเร่งผลักดันโครงการตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย

ภูเก็ตเร่งผลักดันโครงการตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 17 มิ.ย. 57ที่ผ่านมา ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมชาย สกุลชิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าพบ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายศุภชัย สงประสพ

ภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ต.ราไวย์

ภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ต.ราไวย์

วันที  27 พ.ค.2557 ที่บริเวณหนองน้ำไนหาน ต.ราไวย์ อ. เมือง จ.ภูเก็ต นายสมเกียรติ์ สังฃ์ขาวสุทธิรักษ์ รอง.ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และเพื่อช่วยเหลือด้านการเกษตรและช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนยามเศณษฐกิจตกต่ำ มีนายอรุณ โสฬส นายกเทศบาล ต.ราไวย์