เชียงใหม่แนะนำผลิตภัณฑ์จากลำไย แก่ผู้ประกอบการภูเก็ต

เชียงใหม่แนะนำผลิตภัณฑ์จากลำไย แก่ผู้ประกอบการภูเก็ต

เชียงใหม่แนะนำผลิตภัณฑ์จากลำไย แก่ผู้ประกอบการภูเก็ต

วันนี้ (4 ก.ย. 57) ที่ห้องนนทรี ชั้น 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนางวิชชุดา กันตีวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 เชียงใหม่ ได้นำกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้รวบรวมลำไย จากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปลำไย แก่ผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก ร้านขายของ OTOP สมาคมภัตตาคาร ร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการบริโภคลำไยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน จัดขึ้นที่ ภายใต้กิจกรรมการตลาดเชื่อมโยงการผลิตระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้าปลายทางและส่งเสริมการบริโภคลำไย ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย การค้าภายในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและอาหารในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าลำไยแปรรูปจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ทั้งนี้ได้มีการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไยมานำเสนอและเจรจาธุรกิจระหว่างกันด้วย

นางวิชชุดา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้รวบรวมลำไย กับผู้ค้าปลายทางใน 12 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย นครพนม ชลบุรี ระยอง ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง กระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะทำให้ผู้ค้าปลายทางได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนของกลุ่มต่างๆ ที่มาเชื่อมโยงตลาดอย่างรอบด้าน ซึ่งการนำผู้ประกอบการค้าลำไยมาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมาสื่อสารให้กลุ่มจังหวัดอันดามันได้รับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของลำไย ต้องการให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ ผู้ค้าผู้ประกอบการ ได้นำสินค้ามาแลกเปลี่ยนและเปิดตลาดใหม่ๆ  รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาดในฤดูกาลผลิตด้วย โดยวางเป้าหมายไว้ 2 ระดับ คือ คนในพื้นที่และ นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่รู้จักลำไยและคุณค่าของลำไย ดีอยู่แล้ว

ปัจจุบันลำไยเป็นผลไม้ที่มูลค่าสูงสุดทางการตลาดในประเทศไทย สามารถทำรายได้ถึง 37,000 ล้านบาทต่อปี มีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศประมาณ 1 ล้านไร่ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนมีพื้นที่ปลูกถึง 6 แสนไร่ ในปีนี้มีผลผลิต มากถึง 6 แสนตัน

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.