มหาวิทยาลัยโตเกียว ดูงานเกษตรกรรมและอาหารจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยโตเกียว ดูงานเกษตรกรรมและอาหารจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยโตเกียว ดูงานเกษตรกรรมและอาหารจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (9 ก.ย 57) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สาขาเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

นายอัครพล พูนทอง นักศึกษาปริญญาโท และผู้ประสานงานโครงการ เปิดเผยว่า คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว จำนวนทั้งหมด 14 คน เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน จึงได้เลือกจังหวัดภูเก็ตเพื่อจะมาศึกษาดูงาน โดยทางคณะศึกษาดูงานสนใจเรื่องภาคเกษตรกรรมและอาหาร และการศึกษาดูงานในส่วนของ ฟาร์มแพะ /การปลูกยาง /การปลูกสับปะรด รวมถึงการดูงาน NGO เรื่องการจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งดูงานในส่วนของแนวสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต มีอะไรเกิดขึ้นและมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้ข้อคิด วิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงหลักการที่จะต้องเตรียมความพร้อม ในส่วนของหน่วยงานต่าง ๆในการจัดการ และวิสัยทัศน์ที่จะเชิญประเทศต่างๆ มาร่วมกันทำงาน และจัดหาหน่วยงานต่างๆ มาต้อนรับ ทั้งนี้ในปีที่แล้วได้มาศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ จึงได้เลือกมาที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางคณะทีมศึกษาดูงานได้มีความสนใจในเรื่องของภาคเกษตรกรรมและอาหาร โดยหวังว่าได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.