ภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ต.ราไวย์

ภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ต.ราไวย์

ภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ต.ราไวย์

วันที  27 พ.ค.2557 ที่บริเวณหนองน้ำไนหาน ต.ราไวย์ อ. เมือง จ.ภูเก็ต นายสมเกียรติ์ สังฃ์ขาวสุทธิรักษ์ รอง.ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และเพื่อช่วยเหลือด้านการเกษตรและช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนยามเศณษฐกิจตกต่ำ มีนายอรุณ โสฬส นายกเทศบาล ต.ราไวย์ นายสนิท พลปฐมี เกษตร จ.ภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศบาล ต.ราไวย์หัวหน่้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนชาว ต.ราไวย์ และใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการมีการให้บริการสวัสดิการสังคมเช่นการตรวจสุขภาพให้ประชาชน โครงการขยะแลกไข่ และให้ความรู้ กฎจราจรและแจกหมวกนิรภัย การสาธิตการจัดดอกไม้สด ที่สำคัญมีการออกร้านค้าสินค้าราคาถูกทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เช่นข้าวสาร อาหาร แห้ง น้ำมันพืช ไข่ไก่ การจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นต้น นอกจากนี้ยังบูรณาการหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ประชาชนในรูปแบบคลินิกต่างๆเช่นคลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (สปก.) รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน

นายสนิท พลปฐมี เกษตร จ.ภูเก็ต เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ปีพุทธศักราช 2557 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบให้ทุกจังหวัด จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ถวายพร้อมกันทั่วประเทศ ในในส่วนของ จ.ภูเก็ต ได้ทำการกระจายจัดงานไปทั่วทุกพื้นที่ทุกตำบล ระหว่างวันที่ 29 มษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นั้นภานในมีนิทรรศการของ ส่วนราชการ โดยให้บริการคลินิกหลัก ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ที่สำคัญในยามที่ประชาชนกำลังประสพปัญหาทางด้านเศราฐกิจจึงนำสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูกหรือราคาประหยัดถึงที่ เพื่อช่วยลดสภาวะค่าครองชีพให้ประชาชน

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.