ภูเก็ตเตรียมพร้อม จัดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่

ภูเก็ตเตรียมพร้อม จัดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่

ภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2
ภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต นายสมพงศ์  แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด โดยมีนายชาลี สิตบุศย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสมพงศ์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการทราบถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการของคลีนิกเกษตร การจัดเตรียมงานรวมถึงขั้นตอนพิธีเปิด ในการจัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โดยทางจังหวัดมีมติให้มีการจัดงานดังกล่าวฯ ในวันที่  19 มีนาคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย คลินิกพืช โดยศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง คลินิกดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต คลินิกประมง โดยหน่วยงานในสังกัดกรมประมง เป็นต้น และยังบริการเสริมที่ให้บริการ อาทิ การจัดหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  การจัดหน่ายสินค้าหัตถกรรม เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.