ภูเก็ตจัดประชุมพัฒนาปศุสัตว์ลาว-ไทย

ภูเก็ตจัดประชุมพัฒนาปศุสัตว์ลาว-ไทย

ภูเก็ตจัดประชุมพัฒนาปศุสัตว์ลาว-ไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (2 ก.ย.57) ที่โรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ลาว-ไทย ครั้งที่ 1 และการประชุม ทวิภาคีด่านกักสัตว์ ลาว-ไทย ครั้งที่ 4 ซึ่งกรมปศุสัตว์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 เพื่อสืบสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป. ลาว เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของด่านกักสัตว์ ระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าประชุม จำนวน 46 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายไทย และผู้แทนจาก สปป.ลาว นำโดย นายคำไป ขันสุวง (Khambay Khansouvong) รองอธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว

นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปศุสัตว์ ลาว-ไทย ปีที่ผ่านมา ที่ สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ปรับปรุงแนวทางและการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณากลไกการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมทั้งระบบการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนธุรกิจค้าสัตว์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.