ภูเก็ตเร่งผลักดันโครงการตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย

ภูเก็ตเร่งผลักดันโครงการตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย

ภูเก็ตเร่งผลักดันโครงการตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 17 มิ.ย. 57ที่ผ่านมา ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมชาย สกุลชิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าพบ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม

นายสมชาย กล่าวว่า การเข้าพบ ผวจ. ในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินโครงการตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคของชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีการวางแผนงานที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์มาตรฐานอาหารจังหวัดภูเก็ต ทั้งให้มีการตรวจสอบรับรองคุณภาพอาหารภายใต้มาตรฐานสากล และให้มรการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชนพื้นเมือง ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัยจากทั่วประเทศในเครือข่ายของสภาเกษตร โดยทางสภาเกษตรกรมีความต้องการให้ทางจังหวัดช่วยเหลือและปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจนการบูรณาการในการทำงานของกระบวนการปฏิบัติงาน และเชื่อมต่อระหว่างระบบราชการ และทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยรูปธรรมโดยเร็ว และสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

ทั้งนี้ทาง ผวจ. ได้กล่าวว่า ยินดีสนับสนุนในการดำเนินในโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่วนเรื่องของการตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ จะมีการหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้มีห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยในอาหาร ทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักสิ่งแวดล้อมที่ 15 และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคต่อไป

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.