ภูเก็ตเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ภูเก็ตเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ภูเก็ตเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายกำธร เจริญวนันท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสมพงศ์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณแปลงนาบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในงานจะมีคลีนิกเกษตรที่เข้ามาให้บริการคำปรึกษา ได้แก่ คลีนิกพืช ดิน ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน กฎหมายเกษตร บัญชีและสหกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆด้วย กิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจกวัสดุชีวภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี  ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและรักษาโรคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น จำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน บริการวัดความดัน ตรวจเบาหวาน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ระบำการเกี่ยวข้าว การสาธิตการตำข้าวเม่าและกิจกรรมการแข่งขันเก็บเกี่ยวข้าว จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอถลางเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับบริการฟรีตลอดงาน

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.