เปิดฤดูการท่องเที่ยว  “กมลาเฟสติวัลประจำปี 2557”

เปิดฤดูการท่องเที่ยว  “กมลาเฟสติวัลประจำปี 2557”

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (17 ม.ค. 57) ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี ชายหาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยว ณ หาดกมลา

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “กมลาเฟสติวัล 2013”     

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “กมลาเฟสติวัล 2013”     

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 ม.ค. 56 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี นายจำเริญ   ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ณ หาดกมลา ปี 2556 โดยมี นายชาญชัย ดวงจิตต์

อบต.กมลา จัดงาน  “กมลาเฟสติวัล 2012” ต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวนายการุณ ศรีเด่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือน เกิดความประทับใจ ชื่นชมในธรรมชาติที่งดงาม

ผลการเลือกตั้ง อบต.ภูเก็ต 6 แห่ง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 ซึ่งหมดวาระลง จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย อบต.เกาะแก้ว อบต.เชิงทะเล  อบต.เทพกระษัตรีย์  อบต.กมลา อบต.สาคู

 

กมลาปลูกป่านายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา  กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 ว่า ในวันที่ 9 สิงหาคมที่จะถึงนี้ทาง อบต.กมลา ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นบริเวณพื้นที่เขาเก็ตหนี

เขาเก็ตหนี ตำบลกมลา
เขาเก็ตหนี ตำบลกมลา

นายสันติ อรรถทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กล่าวถึงการพัฒนาขุมน้ำบน “เขาเก็ตหนี” หมู่ที่ 3 และ 5 ต.กมลา จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเมืองไม้ดอกไม้ประดับ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยว่า

หาดกมลา
หาดกมลา

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายสันติ อรรถทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นำเจ้าหน้าทีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ประชาชนในพื้นที่

ชายหาดกมลานายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กล่าวถึงความพร้อมการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยว “เบิกฟ้ากมลา เติมฝัน วันวาน เล่าขาน กมลา” ว่า ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เปิดเผยว่าด้วย อบต. กมลา ได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เขาเก็จหนี

นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ‘เขาเก็จหนี’ เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ว่า เขาเก็จหนีเป็นพื้นที่เขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 380 เมตร สภาพอากาศเย็น และมองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา

นายอบต.กมลานายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การส่วนตำบลกมลาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งน้ำเขาเก็ตหนี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยในปีที่ผ่านมาได้รับงบประมาณจากจังหวัดสร้างให้เป็นแหล่งน้ำชุมชน เป็น 1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ ทำเป็นประปาหมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2554

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา (อบต.กมลา) อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตนาย สันติ อรรถทรัพย์ รองนายก อบต. กมลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(15/3/2010) เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 มีนาคม 2553 ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเสริฐ ขาวกิจไพรศาล อดีตนายกเทศมนตรีตำบลกะทู้พร้อมด้วย นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เข้าพบ นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต