“อบต.กมลา” เดินหน้าสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 350 ล้าน หลังผ่านการอนุมัติ EIA

นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เปิดเผยว่าด้วย อบต. กมลา ได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ควบคุ้มสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบและอนุญาตให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้  ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการของบประมาณ เริ่มต้นที่วงเงิน 350 ล้านบาท โดยตอนนี้ได้นำเสนองบของไทยเข้มแข็ง และได้เข้าแผนไทยเข้มแข็งเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งตอนนี้รอขั้นตอนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ถ้าได้รับการอนุมัติก็พร้อมที่จะสร้างทันที สำหรับการก่อสร้างที่โครงการดังกล่าวทาง อบต. กมลา ได้กำหนดไว้หมดแล้วทั้งหมด 7 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหลัง อบต. กมลา, บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, บริเวณศูนย์เฉลิมพระเกียรติ, บริเวณข้างห้องเตือนภัย, บริเวณสำนักสงฆ์, บริเวณถนนรายิหน้าโรงแรมกมลาบุรีย์ และบริเวณริมครองเก็ตหนี ซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้างนั้นจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ ทั้งนี้ถ้างบประมาณไม่เพียงพอก็จะเลือกสร้างจุดที่สำคัญๆ ก่อนตามลำดับข้างต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.