อบต.กมลา จัดงาน “กมลาเฟสติวัล 2012” ต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว

อบต.กมลา จัดงาน  “กมลาเฟสติวัล 2012” ต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวนายการุณ ศรีเด่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือน เกิดความประทับใจ ชื่นชมในธรรมชาติที่งดงาม

วิถีชีวิตของคนภูเก็ตที่มีเอกลักษณ์ โดยวางแผนพัฒนาไว้ 4 ด้าน คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐานสากล การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการสาธารณะการรักษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และจัดให้มีระบบความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและชุมชน

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวตำบลกมลา ประจำปี 2555 ภายใต้ชื่องาน “กมลาเฟสติวัล 2012 (Kamala Festival 2012)” ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2555 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี หาดกมลา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันตกปลาทราย บริเวณหน้าหาดกมลา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมหญิง การแสดงดนตรีโฟลค์ซอง การแสดงจากนักเรียนนักศึกษา และพบกับศิลปินชื่อดัง “บิว กัลยาณี, หลวงไก่, นุ้ย สุวีณา, จ๊อบ บรรจบ และวงอันดามัน จากรายการชิงช้าสวรรค์”

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

ตัวแทนจิตอาสา 110 ท่านจากโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.