ผลการเลือกตั้ง อบต.ภูเก็ต 6 แห่ง

ผลการเลือกตั้ง อบต.ภูเก็ต 6 แห่ง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 ซึ่งหมดวาระลง จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย อบต.เกาะแก้ว อบต.เชิงทะเล  อบต.เทพกระษัตรีย์  อบต.กมลา อบต.สาคู และอบต.ไม้ขาว โดยมีประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.จนกระทั่งปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 15.00 น.

ผลการนับคะแนน อย่างไม่เป็นทางการ

  • อบต.เกาะแก้ว ผู้สมัครคือ นายเกื้อเกียรติ  จิตต์เกื้อ หมายเลข 1  ได้ 3,853 คะแนน มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
  • อบต.เชิงทะเล ผู้สมัคร 3 คน ประกอบด้วย นายมาแอน  สำราญ หมายเลข 1 ได้ 2,530 คะแนน นายมาโนช  พันธ์ฉลาด ได้ 1,604คะแนน และนายสิน คหปานะ หมายเลข 3 ได้ 1,734 คะแนน มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 80 เปอร์เซ็นต์
  • อบต.เทพกระษัตรี มีผู้สมัคร คือว่าที่ร้อยตรี สมภพ ก้อนแก้ว หมายเลข 1 ได้ 4,209 คะแนน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 60 เปอร์เซ็นต์
  • อบต.กมลา ผู้สมัคร 3 คน นายจุฑา ดุมลักษณ์  หมายเลข 1 ได้ 1,273 คะแนน นายการุณ  ศรีเด่น หมายเลข 2 ได้ 1,521 คะแนน และนายวิษณุ ดุมลักษณ์ หมายเลข 3 ได้ 303 คะแนน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 86 เปอร์เซ็นต์
  • อบต.สาคู มีผู้สมัคร 2 คน นายสุรพงษ์  ปัญญาไวย์ หมายเลข 1 ได้ 1,424 คะแนน และนายกิตติกร ประทีป ณ ถลาง หมายเลข 2 ได้ 1,053 คะแนน
  • อบต.ไม้ขาว มีผู้สมัคร 5 คน คือนายประวัติ พิมานพรหม หมายเลข 1 ได้ 457 คะแนน สราวุธ สีสาคูคราม หมายเลข 2 ได้ 3,803 คะแนน นายสิทธิชัย แสงวิจิตร หมายเลข 3 ได้ 1,790 คะแนน นายเกษตร พิมานพรหม หมายเลข 4 ได้ 184 คะแนน และนายเลิศชาย เฉลิมขวัญ หมายเลข 5 ได้ 146 คะแนน มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.