ภูเก็ตเตรียมผลักดัน เขาเก็ตหนี ต.กมลา เป็นเมืองไม้ดอกไม้ประดับ

เขาเก็ตหนี ตำบลกมลา
เขาเก็ตหนี ตำบลกมลา

นายสันติ อรรถทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กล่าวถึงการพัฒนาขุมน้ำบน “เขาเก็ตหนี” หมู่ที่ 3 และ 5 ต.กมลา จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเมืองไม้ดอกไม้ประดับ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยว่า กมลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหาดกมลาที่มีความยาวตลอดชายหาดเกือบ 3 กิโลเมตร และขณะนี้ทาง อบต.กมลา มีแผนที่จะพัฒนาเขาเก็ตหนี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อบต.กมลา และของประเทศไทย โดยจะพัฒนาให้เป็น “เมืองไม้ดอกไม้ประดับ” ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่มีความสูงมากกว่าระดับน้ำทะเลถึง 380 เมตร เมื่อขึ้นไปแล้วจะพบกับอากาศที่หนาว และมองเห็นวิว 360 องศา ทั้งหาดสุรินทร์ฝั่ง ต.เชิงทะเล และหาดป่าตอง ต.กะทู้ นอกจากนั้นยังมีน้ำตกที่สวยงาม และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่จังหวัดและอบต.เข้าไปพัฒนาเพื่อเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวกมลาได้ใช้ในยามที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ

สำหรับการพัฒนา “เขาเก็ตหนีให้เป็นเมืองไม้ดอกไม้ประดับบนยอดเขา” นั้นขณะนี้อยู่ในช่วงของการร่างทีโออาร์เพื่ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บนเขาประมาณ 300 ไร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนพื้นที่ที่เหลือก็จะให้คงสภาพความเป็นป่าสมบูรณ์ไว้ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวจะใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 450 กว่าล้านบาท  ทั้งการสร้างเมืองไม้ดอกไม้ประดับ การสร้างจุดชมวิวหอเฉลิมพระเกียรติ การทำถนนซึ่งขณะนี้ได้รับงบประมาณในการตัดถนนขึ้นไปส่วนหนึ่งแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว

นายสันติ กล่าวว่า จากการที่ทางอบต.กมลาเข้าไปปรับปรุงแหล่งน้ำบนเทือกเขาเก็ตหนี และการเข้าไปปลูกต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว ปรากฏว่าขณะนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวแล้ววันละไม่น้อยกว่า 60 คน เชื่อว่าถ้าได้รับการปรับปรุงเสร็จสิ้นจนเป็นเมืองไม้ดอกไม้ประดับบนยอดเขาเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแน่นอน และแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวิวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.