เปิดฤดูการท่องเที่ยว  “กมลาเฟสติวัลประจำปี 2557”

เปิดฤดูการท่องเที่ยว “กมลาเฟสติวัลประจำปี 2557”

เปิดฤดูการท่องเที่ยว  “กมลาเฟสติวัลประจำปี 2557”

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (17 ม.ค. 57) ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี ชายหาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยว ณ หาดกมลา หรือ กมลาเฟสติวัล ประจำปี 2557 นายเสรี ลาภมาก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา กล่าวรายงาน / โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติและประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ในพื้นที่ เข้าร่วม

นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณหาดกมลาให้กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง การจัดกิจกรรมนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีความพร้อมในด้านของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักและโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมีจำนวนมากเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทำให้มีรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากและที่สำคัญ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชุมชนให้ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวที่มา เยือน เพื่อให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วย

ขณะที่ นายเสรี ลาภมาก กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ หาดกมลา ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีการเจริญเติบโต สร้างงาน สร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนากมลาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับโลก

สำหรับการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวกมลาประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน “กมลาเฟสติวัล 2014 (Kamala Festival 2014)”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2557 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี หาดกมลา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของหาดกมลาตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หาดกมลาให้เป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยว และเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย โดยในวันที่ 17 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นพิธีเปิด มีขบวนพาเหรดของผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่กมลา จำนวน 20 ขบวน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ตลอดเวลาการจัดงาน จนถึงวันที่ 19 ม.ค.57 นี้

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.