‘นายก อบต.กมลา’ เตรียมเดินหน้าโครงการแหล่งน้ำชุมชน-ถนนสายใหม่

นายอบต.กมลานายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การส่วนตำบลกมลาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งน้ำเขาเก็ตหนี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยในปีที่ผ่านมาได้รับงบประมาณจากจังหวัดสร้างให้เป็นแหล่งน้ำชุมชน เป็น 1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ ทำเป็นประปาหมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2554 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณจาก 24 ล้านบาท นำมาพัฒนาแหล่งน้ำ 3 ขุม โดยขุมแรกมีเนื้อที่ 15 ไร่ ขุมสองมีเนื้อที่ 5 ไร่ และขุมที่สามมีเนื้อที่ 6 ไร่ เครื่องกรองน้ำ ซึ่งขุมน้ำเก็ตหนีสามารถนำมาใช้ได้ในธุรกิจโรงแรมและชาวบ้านนำมาทำการเกษตร

อย่างไรก็ตามคาดว่า งบประมาณที่ได้จาก อบจ.ภูเก็ต ต้องรออีกประมาณ 3-4 เดือนข้างหน้าก็สามารถดำเนินการได้และคาดว่าปลายปีนี้ชาวบ้านและผู้ประกอบการโรงแรม นักท่องเที่ยวก็สามารถใช้น้ำประปาที่สะอาด ทันในช่วงไฮซีซันนี้แน่นอน ทั้งนี้นอกจากแหล่งน้ำจากขุมเขาเก็ตหนีแล้ว ปัจจุบันทาง อบต.กมลา ก็ยังได้ใช้จากประปาหมู่บ้าน โดยมีน้ำตกเล็กๆอยู่ 2 แห่งในหมู่บ้าน รวมทั้งน้ำจากเขื่อนของกรมชลประทานได้ทำการก่อสร้างเขื่อนมา 10 กว่าปีแล้ว

นายจุฑา กล่าวต่ออีกว่า ในปีงบประมาณ 2554 ทาง อบต.กมลา ได้งบไทยเข้มแข็งในการก่อสร้างในการทำถนน 2 สาย ประมาณ 20 ล้านบาท โดยสายแรกเส้นทางสายใหม่จากหมู่ 5 บ้านควน ลงไปยังกะทู้ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ไม่ต้องผ่านป่าตอง ทำให้ลดความแออัดของการจราจรส่วนเส้นที่ 2 ถนนสายนาคาบุรี ได้งบจากไทยเข้มแข็งมา 2 กิโลเมตรเศษ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจราจรและอุบัติเหตุจราจรได้ ตนเองในฐานะเจ้าของพื้นที่ต้องขอขอบคุณรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางอัญชลี วานิช เทพบุตร และ สส.ประชาธิปัตย์ ทั้ง สส. เรวัต อารีรอบ และ สส.ทศพร เทพบุตร ที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องกมลาช่วยผลักดันงบดังกล่าวมายังพื้นที่

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.