ทต.วิชิต ร่วมกับ วัดนาคาราม ขอเชิญ ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับ วัดนาคาราม ขอเชิญ ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับ วัดนาคาราม  ขอเชิญเยาวชนชายอายุ 10 – 14 ปี  ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ทำบุญเพื่อบูรณะปฎิสังขร สิ่งก่อสร้างภายในวัดนาคาราม ที่บิ๊กซี

พระอาจารย์สุนทรจาโร วัดนาคาราม

เช้าวันที่ 31 ก.ค. 2558 ณ วัดนาคารม ต.วิชิต อ.เมิอง จ.ภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต

แม่บ้านทหารผ่านศึก ถวายเทียนพรรษา ที่ “สำนักสงฆ์ ป่าครองชีพ(ธ)”

ประธานชมรมแม่บ้านทหารผ่านศึก นำขบวน ถวายเทียนพรรษา ที่ “สำนักสงฆ์ ป่าครองชีพ(ธ)”
ประธานชมรมแม่บ้านทหารผ่านศึก นำขบวน ถวายเทียนพรรษา ที่ “สำนักสงฆ์ ป่าครองชีพ(ธ)”

วันนี้ 30 กรกฎาคม เวลา 07.30 น. สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารผ่านศึก ได้เดินทางโดยขบวนรถ

อบรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี ร.ร. อนุบาลภูเก็ต

สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี รุ่นที่ 1 ปี 2558 ของ ร.ร. อนุบาลภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค

อบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค

ทต.รัษฎา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล
กิจกรรม “พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล” วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 3

วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 3 เทศบาลตำบลรัษฎา

ฝึกอบรม พระภิกษุสามเณร วัดกิตติสังฆาราม

พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร ณ วัดกิตติสังฆาราม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดกิตติสังฆาราม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดใต้

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่วัดลัฏฐิวราราม (วัดใต้)

สร้างภูมิคุ้มใจ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

สร้างภูมิคุ้มใจ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ
สร้างภูมิคุ้มใจ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

สมาคมธรรมศาสตร์ภูเก็ต นิตยสารสะพานหิน และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ วัดเชิงทะเล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ