บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดใต้

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดใต้

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่วัดลัฏฐิวราราม (วัดใต้) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน ประจำปี 2558 โดยมี นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลฉลอง วัดลัฏฐิวราราม (วัดใต้) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม โรงเรียนบ้านฉลอง โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กำหนดจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตำบลฉลอง ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 ณ วัดลัฏฐิวนาราม ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการได้เรียนรู้ธรรมะ และหลักเบื้องต้น ฝึกสมาธิ ซึ่งจะเป็นหนทางในการหลีกเลี่ยงของมึนเมา และสิ่งเสพติดทั้งหลาย โดยนักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.827286680679661.1073741900.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.