นักปั่นกว่า 2,000 คน ร่วม ถีบหรอย กินของ แลในทู

นักปั่นกว่า 2,000 คน ร่วมโครงการถีบหรอย กินของ แลในทู ต้านภัยยาเสพติด
นักปั่นกว่า 2,000 คน ร่วมโครงการถีบหรอย กินของ แลในทู ต้านภัยยาเสพติด

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ นายชัยอนันท์ สุทธิกุล

ถีบหรอย กินของ แลในทู ต้านภัยยาเสพติด 18-19 ก.ค. นี้

ถีบหรอย กินของ แลในทู ต้านภัยยาเสพติด
เทศบาลเมืองกะทู้ เชิญชวนนักปั่นร่วมโครงการ ถีบหรอย กินของ แลในทู ต้านภัยยาเสพติด 18-19 ก.ค. นี้

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (8 ก.ค. 58) ที่อาคารโรงสุราเก่า บริเวณลานกีฬาเทศบาลเมืองกะทู้

“ณฐมน จิ้วเส้ง” คว้าตำแหน่งนางนพมาศงานลอยกระทงเมืองกะทู้

	"ณฐมน จิ้วเส้ง" คว้าตำแหน่งนางนพมาศงานลอยกระทงเมืองกะทู้

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 6 พ.ย. 57 ที่สวนสาธารณะลานกีฬา @ กะทู้ นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองกะทู้ ประจำปี 2557 โดยมีผู้บริหารเทศบาล สมาชิก ส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

ผลการประกวดภาพถ่าย “ความศรัทธา ต้นแบบแห่งตำนาน” ศาลเจ้ากะทู้

ผลการประกวดภาพถ่าย “ความศรัทธา ต้นแบบแห่งตำนาน” ศาลเจ้ากะทู้เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (5 พ.ย.57) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้ นายอรรถพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานการตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการประเพณีถือศิลกินผัก ศาลเจ้ากะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อ “ความศรัทธา ต้นแบบแห่งตำนาน” ครั้งที่ 1 

เทศบาลเมืองกะทู้ จัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 5

เทศบาลเมืองกะทู้ จัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนสาธารณะลานกีฬา@กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ได้จัดโครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ กับกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ขึ้น โดยมีนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้

เปิดประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต รอบที่ 2

 

เปิดประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต รอบที่ 2
เครดิตภาพ – เทศบาลเมืองกะทู้

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 23 ต.ค.57 ที่ศาลเจ้ากะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้ง สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการถือศีลกินผัก เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “ถวาย ร.9 กินผักเดือน 9 เมืองกะทู้ภูเก็ต”

ทบ.เมืองกะทู้ ดูงานเมืองแห่งจักรยาน ประเทศเนเธอแลนด์

ทบ.เมืองกะทู้ ดูงานเมืองแห่งจักรยาน ประเทศเนเธอแลนด์

ในระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2557 นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นำผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลกะทู้ ทัศนะศึกษาดูงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการใช้จักรยานและระบบจักรยานสาธารณะ

โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกะทู้ เปิดเป็นทางการกันยายน 2557 นี้

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองกะทู้

การจัดตั้งสถานธนานุบาลเมืองกะทู้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีเงินหมุนเวียนในการใช้จ่ายและลดปัญหาหนี้นอก ระบบ มีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือน กันยายน 2557 จากการตรวจสอบการก่อสร้างการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อาคาร อุปกรณ์ ดำเนินงาน ก่อสร้างไปแล้วเร็จกว่า 80 % และคาดว่าจะเสร็จทันวันเปิดทำการในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับอนุญาตจากสมาชิกสภาฯ ให้กู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธานุบาล ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

นอกจากนี้ ยังได้รับการเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการสถานธนานุบาลจำนวน 7,000,000 บาท และจากเงินสมทบของเทศบาลเมืองกะท้อีก 5,000,000 บาท หากรวมกับเงินที่กู้เงินจากสถาบันการเงินอีก 50 ล้านบาทในครั้งนี้ ทางโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกะทู้ จะสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนสำรองจ่ายให้แก่ประชาชนที่มารับบริการได้อย่างเพียงพอและไม่เกิดภาวะขาดสภาพคล่อง

ในส่วนของการเปิดอย่างเป็นทางการของสถานธนานุบาลเมืองกะทู้ในเดือนกันยายนที่จะถึงนั้น เทศบาลเมืองกะทู้คาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้มีใช้บริการ เป็นจำนวนมาก การสะพัดของเงินไม่ต่ำกว่าหลักล้าน เนื่องด้วยพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจาก นี้อาจจะมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการอีกด้วย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้

  • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25บาท/เดือน
  • เงินต้น 5,000 -10,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75บาท/เดือน
  • เงินต้น 10,000-20,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00บาท/เดือน
  • เงินต้น 20,001 – 100,00 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25บาท/เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2557

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองกะทู้

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองกะทู้

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองกะทู้

เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น. หยุดทำการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยอาคารสถานธนานุบาลเมือง กะทู้ ตั้งอยู่ อาคารเลขที่ 2-95 หมู่ที่2 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ (บริเวณก่อนถึงหน้าตลาดกะทู้)

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกะทู้

เทศบาลเมืองกะทู้จัดกิจกรรม “จิบโกปี้ เล่าเรื่องในทูกับนายกอนันท์”

เทศบาลเมืองกะทู้จัดกิจกรรม “จิบโกปี้ เล่าเรื่องในทูกับนายกอนันท์”

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 57 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ จัดงานแถลงข่าวถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ภายใต้งาน “จิบโกปี้ เล่าเรื่องในทู กับนายกนันท์” โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้

ภูเก็ตเปิดสวนสาธารณะลานกีฬา อ.กะทู้

ภูเก็ตเปิดสวนสาธารณะลานกีฬา อ.กะทู้

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้ ณ สวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้ (โรงเหล้า) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลเมืองกะทู้เทงบ 210 ล้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้

นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณปี 2557 เทศบาลเมืองกะทู้ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจำนวน 210 ล้านบาท เพื่อพัฒนาตำบลกะทู้โดยจะเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษาและยกระดับประเพณีวัฒนธรรมกะทู้ให้เป็นสถานที่ท่อง

ภูเก็ตเตรียมจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 5”

ภูเก็ตเตรียมจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 5”

เตรียมจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.นี้ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเมืองกะทู้ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกะทู้ ถูกเลือกเป็นองค์กรดีเด่นงานวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองกะทู้ ถูกเลือกเป็นองค์กรดีเด่นงานวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 56 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมระดับจังหวัด โดยมีนายทวิชาติ อินทรฤทธิ์