โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกะทู้ เปิดเป็นทางการกันยายน 2557 นี้

โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกะทู้ เปิดเป็นทางการกันยายน 2557 นี้

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองกะทู้

การจัดตั้งสถานธนานุบาลเมืองกะทู้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีเงินหมุนเวียนในการใช้จ่ายและลดปัญหาหนี้นอก ระบบ มีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือน กันยายน 2557 จากการตรวจสอบการก่อสร้างการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อาคาร อุปกรณ์ ดำเนินงาน ก่อสร้างไปแล้วเร็จกว่า 80 % และคาดว่าจะเสร็จทันวันเปิดทำการในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับอนุญาตจากสมาชิกสภาฯ ให้กู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธานุบาล ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

นอกจากนี้ ยังได้รับการเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการสถานธนานุบาลจำนวน 7,000,000 บาท และจากเงินสมทบของเทศบาลเมืองกะท้อีก 5,000,000 บาท หากรวมกับเงินที่กู้เงินจากสถาบันการเงินอีก 50 ล้านบาทในครั้งนี้ ทางโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองกะทู้ จะสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนสำรองจ่ายให้แก่ประชาชนที่มารับบริการได้อย่างเพียงพอและไม่เกิดภาวะขาดสภาพคล่อง

ในส่วนของการเปิดอย่างเป็นทางการของสถานธนานุบาลเมืองกะทู้ในเดือนกันยายนที่จะถึงนั้น เทศบาลเมืองกะทู้คาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้มีใช้บริการ เป็นจำนวนมาก การสะพัดของเงินไม่ต่ำกว่าหลักล้าน เนื่องด้วยพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจาก นี้อาจจะมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการอีกด้วย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้

  • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25บาท/เดือน
  • เงินต้น 5,000 -10,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75บาท/เดือน
  • เงินต้น 10,000-20,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00บาท/เดือน
  • เงินต้น 20,001 – 100,00 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25บาท/เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2557

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองกะทู้

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองกะทู้

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองกะทู้

เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น. หยุดทำการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยอาคารสถานธนานุบาลเมือง กะทู้ ตั้งอยู่ อาคารเลขที่ 2-95 หมู่ที่2 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ (บริเวณก่อนถึงหน้าตลาดกะทู้)

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกะทู้

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.