เทศบาลเมืองกะทู้เทงบ 210 ล้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลเมืองกะทู้เทงบ 210 ล้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้

นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณปี 2557 เทศบาลเมืองกะทู้ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจำนวน 210 ล้านบาท เพื่อพัฒนาตำบลกะทู้โดยจะเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษาและยกระดับประเพณีวัฒนธรรมกะทู้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของภูเก็ต รวมถึงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเรื่องของถนน ไหล่ทาง ไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้านรองรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ให้มีความทันสมัย ปลอดภัยทางถนนและการสัญจร ด้านงบรายรับตั้งไว้ที่ 210 ล้านบาทเช่นกัน ได้จากภาษีโรงเรือน สนามกอล์ฟ หมู่บ้านจัดสรร โรงแรม และภาษีป้าย เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางเทศบาลจะได้งบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและงบยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต ปรับปรุงคลองบางใหญ่ 30 ล้านบาท ขณะที่โครงการดำเนินการแล้วเสร็จคือการขยายผิวจราจรในเขตเทศบาล การติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง และการจ้างครูต่างประเทศเข้ามาสอนในโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา

นายชัยอนันท์ เพิ่มเติมอีกว่า เทศบาลเมืองกะทู้ได้ร่วมกับ อบจ. ภูเก็ต ปรับปรุงโรงเหล้าใหม่เนื้อที่ 5 ไร่ เป็นรูปแบบของสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดย อบจ. ได้จัดสรรงบจำนวน 13 ล้านบาท และเทศบาลสมทบอีก 10 ล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จในต้นปี 2557

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.