ภูเก็ตเปิดสวนสาธารณะลานกีฬา อ.กะทู้

ภูเก็ตเปิดสวนสาธารณะลานกีฬา อ.กะทู้

ภูเก็ตเปิดสวนสาธารณะลานกีฬา อ.กะทู้

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้ ณ สวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้ (โรงเหล้า) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมัวัฒพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมด้วย คณะจากเทศบาลเมืองกะทู้ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน พี่น้องประชาชนและเยาวชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า พื้นที่บริเวณโรงเหล้าซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ แปลงที่ อ.ภก.1-2 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต แห่งนี้ แต่เดิมเคยเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของวิถีชุมชนชาว ต.กะทู้ เนื่องจากได้ถูกทิ้งร้างมาช้านานทำให้มีหญ้าขึ้นรกชันพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ มีแนวคิดร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุนี้ เป็นพื้นที่สวนสาธารณะและลานกีฬาสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลกะทู้ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นนโยบายในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต ในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะลานกีฬา อ.กะทู้ ในปีงบประมาณ 2555 โดยตั้งงบประมาณดำเนินการ 2 ส่วน คือ งานก่อสร้างสวนสาธารณะลานกีฬา อ.กะทู้ งบประมาณตั้งไว้ 11,500,000 บาท และดำเนินการจัดจ้างด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 11,405,000 บาท ประกอบด้วย งานปรับสภาพพื้นที่ ทำลานกิจกรรม ลานจอดรถ กำแพงกันดิน ทางเดินออกกำลังกาย สะพานข้ามฝายน้ำล้น ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำต้นไม้ และงานไฟแสงสว่าง ส่วนที่ 2 คือ งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย งบประมาณทั้งสิ้น 1,469,000 บาท ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกายจำนวน 12 สถานี ทั้งนี้ หวังว่าโครงการดังกล่าวที่ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนชาว ต.กะทู้ ในการใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เป็นการป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

ภูเก็ตเปิดสวนสาธารณะลานกีฬา อ.กะทู้ด้าน นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวถึงที่มาของการพัฒนาพื้นที่โรงเหล้าด้วยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 เทศบาลเมืองกะทู้ ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ทำการฟื้นฟูและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของประชาชนอย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2554 เทศบาลเมืองกะทู้ เสนอโครงการก่อสร้างลานกีฬา งบประมาณ 15,000,000 บาท ต่อ อบจ.ภูเก็ต โดยใช้พื้นที่บริเวณโรงเหล้าแห่งนี้ ต่อมา พ.ศ.2555 อบจ.ภูเก็ต พิจารณาโครงการแล้ว  อนุมัติงบประมาณ จำนวนดังกล่าว เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเหล้า ให้เป็นลานกีฬา ประกอบด้วยอุปกรณ์การเล่นกีฬา และอื่นๆ ส่วนในปีงบประมาณ 2556 สภาเทศบาลเมืองกะทู้ อนุมัติงบประมาณ 5,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารโรงเหล้า (อั่งหม่อเหลา) เพื่อให้เป็นหอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและคนรุ่นใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2557

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.