เทศบาลเมืองกะทู้ ถูกเลือกเป็นองค์กรดีเด่นงานวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองกะทู้ ถูกเลือกเป็นองค์กรดีเด่นงานวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองกะทู้ ถูกเลือกเป็นองค์กรดีเด่นงานวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 56 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมระดับจังหวัด โดยมีนายทวิชาติ อินทรฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการจากส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ เป็นการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพียงแห่งเดียวคือ เทศบาลเมืองกะทู้ ผลการพิจารณาที่คณะกรรมการพิจารณาตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบเนื้อหางานวัฒนธรรมตามข้อตกลง (MOU) และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้องกับการส่งเสริมงานวัฒนธรรมจำนวน 12 ด้าน ปรากฎว่า เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับจังหวัดประจำปี 2556 เทศบาลเมืองกะทู้ มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมใน 3 แนวทางคือ รักษา ส่งเสริม วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้เทศบาลเมืองกะทู้ เคยได้รับรางวัลด้านพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในปี 2552, ด้านลานวัฒนธรรมและด้านพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมใน ปี 2553 ด้วย

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.