โปรโมชั่น พายแฮมไข่ แค่ 29-. (วันนี้ – 6 มี.ค.58)

1518337_10153099851442866_5193845495252315714_o

เมนูใหม่ !!! มาอีกแล้ววว พายแฮมไข่ เครื่องเน้นๆ อร่อยยามเช้า พายกรุบกรอบหอมกรุ่น อัดแน่นด้วยแฮมไก่และไข่แสนอร่อย คลุกเคล้าด้วยเชดด้าชีสและเครื่องเทศชั้นเลิศ วันนี่ที่ แมคโดนัลด์ ทุกสาขา ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เท่านั้นน๊าา

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.facebook.com/McThai

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด และ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” เวลา 09.00-15.00 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต (รับหมวกหรือกระปุกออมสินแพะ เป็นของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิต **มีจำนวนจำกัด**)

10996790_862922430438574_3934285323267200908_n

10997980_862926810438136_7124490115046443695_n

10430511_862916873772463_5589694527060451496_n

10407997_862922533771897_1178143875392527690_n

ข้อมูลจาก www.facebook.com/RegionPhuketNBC

ชาวภูเก็ตร่วมพิธีไหว้เทวดาเพื่อความเป็นสิริมงคล

10405343_608715579273085_4196170987356334090_n

ชาวภูเก็ตร่วมพิธีไหว้เทวดาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต และครอบครัว และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเมืองภูเก็ต รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม

เมื่อเวลา 23.00 น.วานนี้(26 ก.พ.58) ที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดให้มีพิธีไหว้เทวดาขึ้น ณ บริเวณด้านหน้ารูปปั้นพญามังกร (ฮ่ายเหล็งอ๋อง) สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต และครอบครัว และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเมืองภูเก็ต รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไปโดยมี น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานในพิธี พร้อมด้วยประชาชนชาวภูเก็ตหลายร้อยคนเข้าร่วมไหว้เทวดาในครั้งนี้ส่วนผู้ที่ไม่เข้าร่วมในพิธีใหญ่ก็จะมีการตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้าน

10408589_608717329272910_4164830263007584189_n 10151359_608716239273019_8989659334777138830_n

สําหรับประเพณีไหว้เทวดา เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวภูเก็ต วันไหว้เทวดาจะจัดหลังวันตรุษจีน 9 วัน ตรงกับวัน 9 ค่ํา เดือน 1 ของจีน เป็นการบูชาเทวดา เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข บ้างจะตั้งโต๊ะบริเวณหน้าบ้าน ส่วนประชาชนบางรายก็มาร่วมในพิธีใหญ่ซึ่งการจัดของไหว้ประกอบด้วย ต้นอ้อยที่มีใบ 1 คู่ ขนมเจดีย์น้ําตาล 1 ชุด หลักฉ่าย หรือผัก 6 อย่าง คือ ดอกไม้จีน ฟองเต้าหู้ วุ้นเส้น เห็ดหอม พุทราแดง เห็ดหูหนู นอกจากนี้ ยังมีเส้นหมี่เหลือง หมี่สั่วรวมถึงขนมมงคลต่างๆ เช่น ขนมอังกู้ ขนมฮวดโก้ย ขนมบี้โก้ ขนมชั้น ขนมเข่ง ขนมแต่เหลียว (ขนมหลายชนิดใช้รับประทานกับชาจีน) ผลไม้มงคล เช่น สับปะรด ส้ม แอปเปิล แต่บางบ้านจะเพิ่มของไหว้ที่เรียกว่า หง่อเส้ง (ของคาว 5 อย่าง) ประกอบด้วย ไก่ต้มทั้งตัว เนื้อหมูต้มสุก ปูม้านึ่ง ปลาหมึกสุก และกุ้งสุก พร้อมด้วยน้ําชา เหล้า และผลไม้มงคล 5 ชนิด

ภาพจาก เพจตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 16

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ภูเก็ต เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

DSC_1028

ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ พบผู้สมัครใจเข้าค่ายร้อยละ 28 เป็นชาวภูเก็ต ส่วนร้อยละ 72 นั้น มาจากที่อื่น

วันนี้ (27 ก.พ. 58) ที่กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ และครอบครัว ซึ่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีนายอรุณ สิงห์อินทร์
ป้องกันจังหวัดภูเก็ต และเยาวชนของโครงการฯ เข้าร่วม

DSC_1041

นายอรุณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นั้น ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต จึงจัดกรรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ชื่อโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดระบบสมัครใจ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ โดยจัดขึ้น เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558 แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ กาย จิต สังคม จํานวน 9 วัน และด้านการฝึกอาชีพ จํานวน 5 วัน

DSC_1051

โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้ง 3 อําเภอ /ตํารวจ สํานักงานสาธารณสุข / กํานัน /ผู้ใหญ่บ้าน /อาสาสมัครรักษาดินแดน และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ปฏิบัติการตั้งจุดสกัด – ตรวจค้นหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย พบผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นผู้เสพยาเสพติด จํานวน 77 คน ได้คัดกรองผู้เสพที่มีความสมัครใจเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 108/2557 จํานวน 68 คน และ ส่วนที่เหลืออีก 9 คน ได้ส่งบําบัดในระบบสมัครใจจิตสังคมบําบัดสําหรับผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ ในครั้งนี้ ร้อยละ 28 มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ส่วนร้อยละ 72 นั้น มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างจังหวัด

ภูเก็ตจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจําปี 2558

DSC_1005

ภูเก็ตจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจําปี 2558 รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2558 โดยจัดขึ้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 500 คนเข้าร่วม

สําหรับการจัดงานในครั้งนี้สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ได้ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น

DSC_0994

ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในฐานะประธานจัดงานวันสหกรณ์ในครั้งนี้กล่าวว่า เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตทุกๆสหกรณ์ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อร่วมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่เป็นผู้ริเริ่มและนําระบบสหกรณ์ มาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ จะได้แสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดภูเก็ตและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เรื่องสหกรณ์ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนจากสหกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการดําเนินการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตให้เติมโตและเข้มแข็งต่อไป.

โปรโมชั่น Uniqlo Jeans With Innovation And Style ( 27 ก.พ. – 5 มี.ค.58)

promotion uniqlo

โปรโมชั่นเสื้อผ้าคุณภาพจากยูนิโคล่ มาในคอนเซ็ปยีนส์ ทั้งเสื้อยีนส์และกางเกงยีนส์ สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรื ราคาเริ่มต้นที่ 790 บาท นอกจากนี้ ยังมีเสื้อสเวตเตอร์คอลเลคชั่นใหม่ ที่ให้คุณอุ่นสบาย มีหลากหลายแบบให้เลือก วันนี้ที่ ยูนิโคล่ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558 เท่านั้น

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.facebook.com/uniqlo.th

โปรโมชั่น ไอศครีม แมกนั่ม ซื้อ 1 แถม 1 วันนี้ เท่านั้น !! (27 ก.พ.58)

1425017850_0.77699900

อากาศร้อนๆแบบนี้ หาอะไรเย็นๆดับร้อนกันมะ ? วันนี้มีข่าวดีมาบอกก กับแคมเปญสุดพิเศษ ให้วันศุกร์เป็นวันสุข กับวอลล์ วันศุกร์ ฟินเป็นคู่กับแม็กนั่ม ซื้อ 1 แถม 1″ ซื้อแม็กนั่ม 1 แท่งทุกรสชาติ **ยกเว้นแม็กนั่มโกลด์ รับฟรีอีก 1 แท่งที่

 • เซเว่นอีเลฟเว่น
 • แฟมิลี่มาร์ท
 • 108 ช็อป
 • ลอว์สัน 108
 • แอดมาร์ท
 • ท็อปส์ มาร์เก็ต
 • ซีเจ เอ็กซ์เพรส
 • บางจาก
 • จิฟฟี่
 • แม็กซ์แวลู
 • กูร์เมต์ มาร์เก็ต
 • โฮมเฟรชมาร์ท
 • เทสโก้ โลตัส
 • บิ๊กซี

**เฉพาะวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น โดยรับสิทธิ์ผ่านช่องทางบัญชีไลน์ออฟฟิเชียล “WALL’S กินติมกัน” เพราะผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อแม็กนั่ม 1 แถม 1 จะต้องนำบาร์โค้ดที่ได้รับจากบัญชีไลน์ดังกล่าวมาแสดงที่แคชเชียร์ด้วยจ้า

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก m.prachachat.net/news

นายก อบจ.ภูเก็ต ประธานพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ต.ป่าคลอก

IMG_8840

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียนบ้านพารา ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ตําบลป่าคลอก โดย นายคํารณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขตพื้นที่ตําบลป่าคลอก
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายสมาน คนึงการ อิหม่ามมัสยิดบ้านพารา และนายปัญญา สําเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลป่าคลอก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้นําชุม และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ตําบลป่าคลอก งบประมาณ 5,000,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และได้ดําเนินการก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 14 เมตร ณ บริเวณโรงเรียนบ้านพารา ตําบลป่าคลอก แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาแก่นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมจารีตประเพณีให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

IMG_8852

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายในการส่งเสริมด้านการศึกษาโดยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต ให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน สนับสนุนให้โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ทั้งโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เทศบาล และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC จัดให้มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

อบจ.ภูเก็ต จึงได้มีโครงการในการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลายโครงการ และได้ก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมจริยธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น

 • อาคารศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม บ้านพารา ตําบลป่าคลอก งบประมาณ 5,000,000 บาท
 • อาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจํามัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา 3,188,000 บาท
 • อาคารศูนย์อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลามประจํามัสยิดดารุสลาม บ้านบางดุก 4,684,000 บาท
 • อาคารศูนย์จริยธรรมและพิพิธภัณฑ์มัสยิดมูการ์ร่ม 9,500,000 บาท
 • อาคารศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านบางชีเหล้า 3,000,000 บาท
 • อาคารศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านหมากปรก 4,500,000 บาท
 • อาคารศูนย์อบรมพัฒนาเยาวชนและสตรี ตําบลไม้ขาว 2,500,000 บาท
 • อาคารศูนย์จริยธรรมป่าตอง 2,900,000 บาท
 • ศูนย์การเรียนรู้ ตําบลป่าคลอก 3,000,000 บาท
 • ก่อสร้างศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม อําเภอถลาง 2,500,000 บาท
 • ก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม ประจําจังหวัดภูเก็ต 55,000,000 บาท

นายคํารณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอเป็นตัวแทนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ขอบคุณท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา และสร้างอาคารหลายอาคารให้กับมัสยิด โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบประมาณไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ทําให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้รับการพัฒนาความรู้เข้าสู่ระดับสากล สามารถนําความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและพัฒนาตนเองในระดับต่อไป”

โปรโมชั่น H&M JEANS 30% OFF (26 ก.พ.- 15 มี.ค.58)

promotion h&m

H&M เอาใจคนรักยีนส์ ลดราคาทันที 30% สำหรับยีนส์ทุกตัว ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มี.ค. นี้เท่านั้น
และพบกับ Denim Specialists ที่ให้บริการฟรีทุกวันที่เคาน์เตอร์ยีนส์ H&M ทุกสาขา

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.facebook.com/CentralPlaza.th

โปรโมชั่น Boots ลดสูงสุด 50 % (26 ก.พ.-25 มี.ค.58)

promotion boots

 โปรโมชั่น รับซัมเมอร์สุดฮอตนี้ กับสินค้าลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันนี้ – 25 มี.ค.2558 ที่ร้าน Boots ทุกสาขา

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.facebook.com/bootsthailand

นายอําเภอเมืองภูเก็ตเรียกผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ เพื่อชี้แจงหน้าที่การดําเนินการจัดระเบียบชายหาด

DSC_0960

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่26กุมภาพันธ์2558 ที่ห้องประชุมเทศบาลตําบลกะรน นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอําเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ชายหาด จังหวัดภูเก็ต โดยมีว่าที่ร้อยตรี อุทัย ทาบทอง ปลัดอาวุโสอําเภอเมืองภูเก็ต และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ชายหาด จ.ภูเก็ต ประมาณ 30 ราย เข้าร่วม

DSC_0964

นายสุพจน์ กล่าวว่า เพื่อให้การจัดระเบียบชายหาดและการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางและร่างแผนทดลองการบริหารจัดการชายหาดจังหวัดภูเก็ต ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีคําสั่งให้ทางอําเภอมีการประชุมชี้แจงให้กับตัวแทนผู้ประกอบการ ประจําชายหาดนั้นๆ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ชายหาด ซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการทําความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในการจัดระเบียบชายหาด และสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวมาละเมิดกฎระเบียบที่ได้กําหนดไว้ และต้องปฎิบัติตามระเบียบข้อตกลงในการบริหารจัดการชายหาดของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการทางโรงแรมส่งตัวแทนเจ้าหน้าของโรงแรมเพื่อตรวจตรา และประชาสัมพันธ์แนะนํา ชี้แจง ให้นักเที่ยวที่เข้ามาพักภายในโรงแรมของตน และให้รายงานผลการปฎิบัติ ปัญหาอุปสรรค ให้คณะกรรมการดูแลชายหาด และคณะทํางานระดับอําเภอทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

DSC_0970 DSC_0972

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2558 พร้อมคัดเลือกประธานหอการค้าคนใหม่

DSC_0857

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2558 พร้อมคัดเลือกนายสุรชัย ชัยวัฒน์ เป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตคนใหม่นั่งแท่นบริหารระหว่างปี 2558 – 2559

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 58 นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 ของหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สําหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งได้มีการเลือกตั้ง ประธานหอการค้า และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ชุดใหม่ด้วย โดยนายสุรชัย ชัยวัฒน์ ได้รับคัดเลือก เป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ มีวาระในการบริหารงาน 2 ปี ระหว่างปี 2558 – 2559

DSC_0859

สําหรับหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นั้น เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกําไร มีบทบาทในการนําเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุก ๆ ด้าน ในฐานะผู้นําของภาคเอกชนที่สําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด โดยมีการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน รวมถึงภาคท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมนูใหม่ !!! แมค ปาท่องโก๋ บิ๊กไซส์ เสิร์ฟร้อนๆ กรอบนอกนุ่มใน เพียงชิ้นละ 19 บาท

mac pa tong ko

ใหม่! อาหารเช้ายอดฮิตติดใจคนไทย อิ่มอร่อยได้ทั้งวัน ยิ่งได้ทานร้อนๆ กรอบนอก นุ่มใน ก็ยิ่งฟินสุดๆ “แมคปาท่องโก๋” เพียงชิ้นละ 19.- พร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ ที่แมคโดนัลด์ ถึง 30 เม.ย.58

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.facebook.com/McThai

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตติดตามผลการดําเนินงานโครงการเขื่อนบางวาด พร้อมประชุมรับฟังคําชี้แจงเตรียมจัดตั้งบประมาณ พ.ศ. 2559

DSC_0902

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่26กุมภาพันธ์2558 ที่ห้องประชุมสํานักงานโครงการชลประทานภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอคําขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2559และการติดตามผลการดําเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โครงการพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ํากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว (โครงการเขื่อนบางวาด) โดยมีนายสมชัย รอดเรือง ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่7 นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ คําทอน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานภูเก็ต นายธีรพร จิระรัตนากร ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต นายชัยพร พัฒนรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ OSM Andamanตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ในการพัฒนาเขื่อนบางวาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นั้น ได้มีการบรรจุไว้ ในแผนงบประมาณกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2559 จํานวน 31.8ล้านบาท

DSC_0914

อย่างไรก็ตามในการประชุมดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นําเสนอโครงการออกแบบวางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดํา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยว และเป็นการสร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต ภายใต้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ซึ่งได้มอบหมายให้ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด ดําเนินการจัดทํา โครงการออกแบบ วางแผนแม่บทพัฒนาหัวงานเขื่อนบางวาดและอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําไว้แล้ว แต่เนื่องจากงบประมาณในการดําเนินการค่อนข้างสูง จึงได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจําสํานักงบประมาณ ผ่านทางกลุ่มจังหวัดอันดามัน

DSC_0921

ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาเขื่อนบางวาดเป็นศูนย์นันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา โดยได้แบ่งส่วนการพัฒนาเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนบริการชุมชน ส่วนจุดชมทิวทัศน์ ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนลานกีฬาชุมชน ส่วนแสดงพรรณไม้พื้นถิ่นภาคใต้ ส่วนกิจกรรมผจญภัยและสันทนาการเชิงสุขภาพ และส่วนประชุมสัมมนา และเสนอแนะให้มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําเป็นศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา โดยได้แบ่งส่วนการพัฒนาเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนกีฬาและนันทนาการ ส่วนพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนจุดชมทิวทัศน์ และส่วนอเนกประสงค์ของชุมชนและลานแคมปิงค์ ใช้งบดําเนินการประมาณกว่า 162.7 ล้านบาท โดยแบ่งการพัฒนาเป็นเฟส ๆ