ภูเก็ตเตรียมจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 5”

ภูเก็ตเตรียมจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 5”

ภูเก็ตเตรียมจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 5”

เตรียมจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.นี้ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเมืองกะทู้ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

วานนี้ (9 ก.ค.) ที่เทศบาลเมืองกะทู้ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอุไร เลอศักดิ์อนุสรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม นายอรรถพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และ พล.ต.ต.สุวิทย์ โอทอง ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 5” ซึ่งทางเทศบาลเมืองกะทู้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ ไปจนถึงบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ มีนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกะทู้ ตลอดจนตัวแทนชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเมืองกะทู้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อเยาวชน ประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ของเมืองกะทู้สู่ภายนอกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองกะทู้ และจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและทั่วโลก

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ในครั้งนี้ จะตอบโจทย์ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1.มิติทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกาย อาหาร ความเป็นอยู่ การรวมกลุ่มของชุมชนชาวกะทู้ 2.มิติประวัติศาสตร์ ด้านการทำเหมืองแร่ การนำพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้ เรื่องของงานไปรษณีย์ เรื่องของการตั้งรกรากของชาวจีนฮกเกี้ยน อังกฤษ ฮอลันดา ชาวต่างชาติยุโรปที่เข้ามาอยู่เมื่อ 100 ปีก่อน เหล่านี้มานำแสดง 3.มิติท่องเที่ยว ซึ่งชาวต่างชาติสนใจอะไรที่เป็นอารยะ และถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้แห่งนี้ก็จะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว และ 4.มิติชุมชน ซึ่งก็จะเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในอดีตสู่ปัจจุบัน

ส่วนงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ จะยกเป็นงานระดับชาติได้หรือไม่อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่ที่พี่น้องชาวกะทู้ว่าจะนำจุดขายที่เป็นมรดกตกทอดให้คนไทยในต่างจังหวัด และชาวต่างชาติได้รู้ว่าที่สุดของเหมืองแร่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ต้องแห่งเดียวคือที่นี่ จนมาถึงการตั้งถิ่นฐาน การทำเหมือง การแต่งกาย อุปกรณ์ต่างๆ เพราะฉะนั้นการจัดงานดังกล่าวจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่อย่างเป็นทางการ รวมถึงความหลากหลายของกะทู้ ที่มีการสะท้อนให้เห็นมรดกทางปัญญาที่มีอยู่เผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป

ด้าน นายอรรถพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวว่า เมืองกะทู้เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของภูเก็ตที่มีรูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตที่หลากหลายมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่ภูเก็ตเป็นดินแดนที่จอดพักการเดินบนเส้นทางการค้าระหว่างจีน และอินเดีย ปีนัง จึงมีการรับเอาวัฒนธรรมทั้งจากจีน อินเดีย ปีนัง และตะวันตกมาอย่างหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ส่งผลให้เมืองกะทู้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อันมีเสน่ห์ยิ่ง ทั้งสถาปัตยกรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และอาหารการกินที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน

เทศบาลเมืองกะทู้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจดำเนินการในด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่และแพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองกะทู้ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทย และทั่วโลก เพื่อการดำรงอยู่ และการสืบต่อของวัฒนธรรมเมืองกะทู้ รวมทั้งเมืองภูเก็ตต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดโครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 5,000 คน

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.