อบต.สาคูร่วมอ.ถลาง ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน                 

อบต.สาคูร่วมอ.ถลาง ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน     

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (4 ต.ค. 55) ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอุดม ศิริพฤกษ์พงค์ ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้น อ.ถลาง แก้ปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30 น.ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย

ผลการเลือกตั้ง อบต.ภูเก็ต 6 แห่ง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 ซึ่งหมดวาระลง จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย อบต.เกาะแก้ว อบต.เชิงทะเล  อบต.เทพกระษัตรีย์  อบต.กมลา อบต.สาคู

นายสุรพงษ์ ปัญญาไวย์ อดีต นายก อบต. สาคู ผู้สมัคร นายกฯ เบอร์ 1 กลุ่ม รวมชนพัฒนา
นายสุรพงษ์ ปัญญาไวย์ อดีต นายก อบต. สาคู ผู้สมัคร นายกฯ เบอร์ 1 กลุ่ม รวมชนพัฒนา

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิก อบต. 6 แห่งประกอบด้วย อบต. เกาะแก้ว อบต. กมลา อบต. เชิงทะเล อบต. เทพกระษัตรี อบต.สาคู และ อบต. ไม้ขาว ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 19 พ.ย. 54 เป็นไปอย่างคึกคัก

นายสุรพงศ์ ปัญญาไวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
นายสุรพงศ์ ปัญญาไวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

นายสุรพงศ์ ปัญญาไวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู กล่าวว่าการแก้ปัญหาการบุกรุกชายหาดในยาง ขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น อบต.อำเภอ และจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2553 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาคู อ. ถลาง  นายสุรพงศ์  ปัญญาไวย์ นายก อบต. สาคู เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โดยมีคณะผู้บริหาร อบต. คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

(16/2/2010) นายสุรพงศ์  ปัญญาไวย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต มีแนวคิดในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับสิทธิในการมีส่วนร่วมทางสังคม

นายปราโมทย์  จงสุข รองนายก อบต. สาคู
นายปราโมทย์ จงสุข รองนายก อบต. สาคู

นายปราโมทย์  จงสุข รองนายก อบต. สาคู กล่าวว่า ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 กว่า 80 ล้านบาท โดยปีงบประมาณปี 53 ทางฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 52 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาคู นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาคู โดยมีนายสุรพงศ์  ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 

นายสุรพงษ์  ปัญญาไวย์ นายก อบต. สาคู กล่าวว่า ในช่วงนี้พื้นที่ตำบลสาคูมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้หลายจุดเกิดปัญหาดิน สไลด์ ทาง อบต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน นักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง

นาย ธเนต ธนาวุฒิ นักวิชาการ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจ ที่รับผิดชอบโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 300 ชุมชนว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว สาคูและป่าคลอก รวมทั้งเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี

นายนายสุรพงษ์ ปัญญาไวย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งพื้นที่ 5 หมู่บ้านของตำบลสาคูด้วย