นายก อบต.สาคู วอนผู้ประกอบการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมหลังพบชาวบ้านเดือดร้อน

นายสุรพงษ์  ปัญญาไวย์ นายก อบต. สาคู กล่าวว่า ในช่วงนี้พื้นที่ตำบลสาคูมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้หลายจุดเกิดปัญหาดิน สไลด์ ทาง อบต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน นักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง โดยทาง อบต. เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งให้ส่วนโยธา เข้าไปสำรวจพื้นที่ตามหนังสือร้องเรียนมาเพื่อแก้ปัญหาให้อย่างเร่งด่วน โดยในเบื้องต้น จะมีการไปชี้แจงความเข้าใจกับผู้ประกอบการในเรื่องการก่อสร้าง ตักหน้าดิน และหากดำเนินการไม่ถูกต้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกันการพัง ทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะบริเวณหาดในทอน ลายัน ซึ่งมีการก่อสร้าง โรงแรม รีสอร์ทหลายแห่ง จนเกิดปัญหาดินสไลด์ลงมา อย่างไรก็ตามทางท้องถิ่นคงต้องวิงวอนผู้ประกอบการทุกคน ในการก่อสร้างแต่ละครั้งให้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนด้วย ไม่ใช่หวังเพียงรายได้จากการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวจนเกิดดินสไลด์เมื่อฝน ตกหนัก และที่สำคัญเมื่อมีการตักหน้าดินทำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ตลอดจนการสัญจรไปมาของประชาชน นักท่องเที่ยวเกิดปัญหาและอุบัติเหตุได้

ทั้งนี้ ทาง อบต. ก็หวังเรื่องการลงทุนในพื้นที่เหมือนกัน แต่เมื่อเกิดปัญหา ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ก็หนักใจ เนื่องจากพี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามายัง อบต. ปัญหาที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องแก้ไข อบต. ต้องเข้ามารับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันไว้ ถึงแม้จะมีผลกระทบต่อการลงทุนก็ตาม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.