อบต. สาคูจับมือ รร.อินดิโก้เพิร์ล สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาคู

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 52 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาคู นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาคู โดยมีนายสุรพงศ์  ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู  นายประเทือง  ศรขำ  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตัวแทนจากโรงแรมอินดิโก้เพิร์ล  สมาชิก อบต. สาคู  พนักงาน ลูกจ้างภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

นายสุรพงศ์ กล่าวว่า เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาคูเป็นอาคารชั้นเดียว มี 4 ห้องเรียน รองรับนักเรียนได้ 123 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2552 เพิ่มจากเดิมเป็น 242 คน และคาดว่าในปี 2553 นักเรียนจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 300 คน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูจึงร่วมมือกับโรงแรมอินดิโก้เพิร์ล สร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น 6 ห้องเรียน  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 4,800,000 บาท เป็นเงินงบประมาณจาก อบต. สาคู 1,800,000 บาท และรับการสนับสนุนจากโรงแรมอินดิโก้เพิร์ลจำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งนอกจากเพื่อสร้างสถานที่ในการศึกษาให้กับเด็กวัยก่อนเรียนแล้ว ยังเป็นการสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนเพื่อเป็นรากฐานที่ดี ในการพัฒนาการศึกษาในระดับต่อ ๆ ไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาคู ถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน มาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตามภารกิจถ่ายโอนให้ท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามสถานีอนามัยตำบลสาคู  รับเด็กเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 3-6 ขวบ  ปัจจุบันมีอาคารเรียน 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นสถานที่ทำกิจกรรม ส่วนชั้นบนอีก 2 ชั้น เป็นอาคารเรียน มีห้องเรียนจำนวน 6 ห้อง

Related Post

One Comment

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.